Papa Maksim od Aleksandrije

Papa Teona od Aleksandrije (latinski: Maximus) služio je kao papa Aleksandrije (poglavar crkve od koje će nastati Koptska crkva i Aleksandrijska pravoslavna crkva) između 265. i 282. Po koptskom Synaxarion se slavi na 14. dan mjeseca Baramudah.

Prethodi:
Dionizije
Aleksandrijski papa
265282
Slijedi:
Teona