Panonija Valerija

Panonija Valerija je bila rimska provincija koja je postojala između 3. i 5. veka. Formirana je od dela bivše provincije Donje Panonije 296. godine, u vreme cara Dioklecijana. Prestonica provincije je bio grad Sopiane (današnji Pečuj). Provincija je obuhvatala današnju centralnu Mađarsku, kao i deo današnje Hrvatske. Postojala je do hunske i ostrogotske invazije u 5. veku.

Rimska provincija Panonija Valerija u 4. veku