Pannonia Savia

Pannonia Savia (sh. Savska Panonija) bila rimska provincija koja je postojala između 3. i 5. veka. Formirana je od dela bivše provincije Gornje Panonije (Pannonia Superior) 295. godine, u vreme cara Dioklecijana. Prestonica provincije je bila Siscija (današnji Sisak). Provincija je obuhvatala današnju centralnu Hrvatsku, kao i delove današnje Slovenije i Bosne i Hercegovine. Postojala je do hunske invazije u 5. veku.

Panonija Savija u 4. veku