Pamöá (Tatuyo, Tatutapuyo, Tatú-tapuyo), pleme američkih Indijanaca sa rijeke Pira-Paraná i gornjeg Papuríja u Kolumbiji. Oko 350 pripadnika (1983 SIL). Sami sebe nazivaju Umerekopinõ[1]. Danas se mnogi žene sa pripadnicima plemenima Bará i Barasána.

Prema (Whistler & Whistler 1979) sastoje se od podgrupa, viz.; <tt>Pamoa</tt> "armadillo", <tt>peta jïna</tt> "hormiga brava negra", <tt>owa</tt> "zarigüeya", <tt>jïna bïrïri</tt>, <tt>jïna pïnaa</tt>, <tt>pinoa</tt> "boa". Patrice Bidou (1977.) daje nazive klanova: huna, pinoa mahá ("anakonda"), úwamara, húna puná i pawma mahá [2].

IzvoriUredi