Palazzo dei Conservatori

Palazzo dei Conservatori ("Palača Konzervatora"), izvorno nazvan Palazzo Caffarelli, je palača u Rimu na Kapitolu. Sagrađena je u srednjem vijeku za lokalne magistrate na vrhu hrama iz 6. vijeka pne. posvećenom Jupiteru nazvanom "Maximus Capitolinus". Prvi se put koristio divovski red koji se prostirao na dva kata s pojasom korintskih stupova i supsidijarnih jonskih stupova koji su ograđivali prizemne otvore lođe i prozore na prvom katu. Drugi divovski red služio je kasnije za eksterijer bazilike sv. Petra. Njegovu fasadu je obnovio Michelangelo 1530-ih, kao i drugi umjetnici više puta kasnije.

Palazzo dei Conservatori