Palatin (razvrstavanje)

Palatin ima više značenja;