Palača Šećerane

(Preusmjereno sa Palača šećerane u Rijeci)

Palača Šećerane, poznata i kao palača Zuccheriera, barokna je palača iz 1752. koja je izvorno služila kao upravna zgrada riječke rafinerije šećera. U razdoblju 1832. – 1848. služila je kao mađarska kasarna, a od 1851. – 1945. bila je uprava tvornice duhana. Nakon preseljenja strojeva u Tvornicu duhana Zagreb 1945. postala je sjedište tvornice Rikard Benčić.

Palača Šećerane

Zgrada je restaurirana u 21. stoljeću te predana Muzeju grada Rijeke na upravljanje.

LiteraturaUredi

  • Bičanić, Rudolf, Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750. – 1860., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1951.
  • Dmitrović, Saša, Mala povijest duhana u Rijeci, Sušačka revija, godina V., broj 18/19, Klub Sušačana, Rijeka, 1997.
  • Glavočić, Daina, Riječka industrijska arhitektura bivše Šećerane i Duhanjere, I. međunarodna konferencija u povodu 150. godišnjice Tvornice torpeda u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine, Pro Torpedo, Rijeka, 2003.
  • Lukežić, Irvin, Nizozemci u Rijeci, Sušačka revija, godina XI., br. 41, Klub Sušačana, Rijeka, 2003.
  • Majer, Krasanka; Puhmajer, Petar, Palača šećerane u Rijeci, Grad Rijeka u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Rijeka, 2008. (ISBN 978-953-7466-04-6)
  • Matejčić, Radmlla: "Barok u Istri i Hrvatskom primorju", u: Barok u Hrvatskoj, Zagreb, 1982.
  • Puović, Marija, Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom osliku u Palači Šećerane u Rijeci (diplomski rad), Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Zagreb, 2020.