Pahari je naziv koji se koristi za narode koji govore istoimenim Pahari dijalekata u indijskim državama Himachal Pradesh i Uttaranchal.