Pacijent (od latinske riječi patiens - strpljiv, onaj koji trpi), je korisnik zdravstvene usluge. Pacijent je osoba bolesna ili zdrava koja zatraži i/ili primi pomoć zdravstvenog radnika kako bi ostvarila zdravstvenu uslugu bilo kojeg oblika, a koja služi očuvanju i/ili povratu zdravlja, poboljšanju zdravstvenog stanja te prevenciji od bolesti: od savjeta, pregleda, cijepljenja, sve do operativnih zahvata i liječenja, bilo lijekovima ili drugim zakonom dopuštenim i predviđenim metodama i načinima. Osnovna prava pacijenata određena su brojnim međunarodnim dokumentima kao i Zakonom o zaštiti prava pacijenata i odnose se na: pravo na ljudsko dostojanstvo, samoopredjeljenje, privatnost, povjerljivost podataka, informaciju, suodlučivanje na temelju potpune i pravodobne informiranosti, odbijanje zdravstvene usluge, napuštanje zdravstvene ustanove i pritužbu.[1][2]

Bolesni pacijent: dijete s poremećajem spavanja na polisomnografskom testiranju
Zdravi pacijent: zdravo dijete koje prima cjepivo

Budući da pacijent može biti i posve zdrava osoba, "bolesnik" i "pacijent" nisu sinonimi.

Izvori

uredi