PL/I je programski jezik prikladan za inžinjerske i poslovne aplikacije. Unaprijedio je Fortranov nedostatak rada i baratanja sa nizovima i interakcije sa operativnim sistemom. Jezik je specificiran 1964.