Otvoreni odnos

(Preusmjereno sa Otvorena veza)

Otvoreni odnos ili otvorena veza je naziv za intimni odnos dvoje partnera koji su se sporazumjeli kako jedan od njih ili oboje mogu, ako to žele, imati intimne ili seksualne odnose sa drugim osobama. Otvoreni odnos predstavlja karakteristiku poliamorijskog životnog stila, odnosno jedan od oblika ne-monogamije. Ukoliko su dvoje partnera u braku, takav se odnos naziva otvorenim brakom.

V. takođerUredi

Eksterni linkoviUredi