Otomani kultura

Otomani kultura je jedna od najizrazitijih kultura bronzanog doba u Panonsko-Karpatskom prostoru. Raspostirala se u gornjem Potisju, istočnoj Slavoniji i zapadnoj Transilvaniji. Podenjena je na tri faze:

I faza rano bronzano doba
II faza srednje bronzano doba
III faza pozno bronzano doba

NaseljaUredi

Naselja imaju formu tela ili su podizana na uvzišenjima koja su dobro utvrđena rovovima ili nasipima.

SahranjivanjeUredi

Sahranjivanje je vršeno u zgrčenom položaju, muškarci na desnom a žene na levom boku, sa licem prema istoku (u istom smeru i muškarci i žene). Manji broj grobova je nađen sa spaljenim ostacima. Nađene su zdele i lončići sa niskom drškom, rožnatim ukrasima,širokim kanelurama i spiralnom dekoraciom. Nađeni su i brojni predmeti od bronze i zlata u nekropolama i u ostavama. Česte su sekire sa otvorom za držalje i bogato ukrašeni mačevi sa punom drškom, Od nakita su pronađene ukrasne diskoidne pločice, narukvice i perle. Pronađeni su i delovi konjske opreme.

Vidi jošUredi