Otočki demokratski forum

Otočki demokratski forum je politička stranka koja je 1990. godine djelovala u Hrvatskoj, odnosno na otocima Kvarnera.

Formirana je pred prve višestranačke izbore. S obzirom da se do samih izbora na otocima nisu uspjele stvoriti organizacije HDZ-a ili stranaka Koalicije narodnog sporazuma, uspjela je prikupiti glasove antikomunistički raspoloženih birača. Tako je uspjela nekoliko svojih predstavnika poslati u Sabor, odnosno lokalne organe vlasti.

S vremenom se ugasila, a njeni predstavnici su uglavnom prešli u redove desnih stranaka.