Osnovna muzička škola

Muzička škola (engl. music school, nem. musikschule, fr. école de musique, ital. scuola di musica)[1] je muzičko-obrazovna ustanova specijalizovana da prepozna i priprema nadarenu decu za sticanje znanja, pojmova i umeća iz oblasti muzike, uz sistematičnu i kontinuiranu nastavu (obuku) od strane stručnog nastavnog kadra.

Zgrada Muzičke škole "Kosta Manojlović", Zemun
Orkestar učenika Muzičke škole "Kosta Manojlović", Zemun

Sve ovo nadarenoj deci omogućava dalje muzičko školovanje i napredovanje, ako to žele.

Osnovna muzička škola

uredi

Osnovna muzička škola (engl. primary music school)[1] je muzičko-obrazovna ustanova određena da obučava decu do 14 godina starosti[2] koja žele da uče da pevaju ili sviraju neki muzički instrument od strane stručnog nastavnog osoblja, omogućavajući im dalje muzičko školovanje i napredovanje.

Za razliku od osnovne škole, pohađanje osnovne muzičke škole nije obavezno.

Upisu učenika u osnovnu muzičku školu prethodi provera muzičkih sposobnosti - prijemni ispit (audicija).

Koliko godina traje školovanje u OMŠ?

uredi

Dužina osnovnog muzičkog školovanja zavisi od glavnog predmeta, tj. muzičkog instrumenta koji đak uči.

Neki traju duže – neki kraće, što se vidi na sledećoj tabeli:

INSTRUMENT GODINE UČENjA
Solo pevanje 2 godine
violina 6 godina
viola 6 godina
violončelo 6 godina
kontrabas 4 godine
flauta 6 godina
oboa 4 godine
klarinet 4 godine
truba 4 godine
horna 4 godine
gitara 6 godina
harmonika 6 godina
klavir 6 godina

Ako se osvrnemo na druge zemlje sveta, videćemo da trajanje obrazovanja u osnovnoj muzičkoj školi varira od zemlje do zemlje.

Nastavni čas instrumenta za polazne razrede traje 30 minuta, dok za više razrede 45 minuta.

Koji nastavni predmeti postoje u OMŠ?

uredi

Osim glavnog predmeta, učenici OMŠ imaju obavezu da pohađaju još sledeće nastavne predmete:

Kakve osnovne muzičke škole postoje

uredi
  • Osnovne muzičke škole mogu biti:
- državne ili privatne
- samostalne ili pri nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi ili instituciji
- za slepu i slabovidu decu
- za decu ometenu u razvoju

Izvori

uredi

Vidi još

uredi

Reference

uredi