Ortogonalnost (još i normalnost) u algebri i geometriji predstavlja relaciju između dva ili više objekata pri čemu isti ispunjavaju određene uslove. U elementarnoj geometriji se kaže da su dve prave u ravni međusobno ortogonalne ako je ugao između njih 90°.

Relacija normalnosti između dva objekta a i b se često obeležava kao:

Ortogonalni vektori

uredi

Neka su data dva vektora a = (a1, a2, ..., an) i b = (b1, b2, ..., bn) iz Rn. Ova dva vektora su ortogonalna ukoliko:

ab = a1b1 + a2b2 + ... + anbn = 0

Vidi još

uredi