Oregonskoprimorski penutijski jezici

Oregonskoprimorski penutijski jezici su hipotetička jezička porodica, koju čine tri mala jezika severnoameričkih starosedelaca. Iako veliki deo sličnosti između tri jezika koji pripadaju ovoj porodici potiče od dugotrajnog međusobnog kontakta, deo lingvista, kao na primer Skot DeLensi, zastupa stanovište da su se oni u daljoj prošlosti razvili iz zajedničkog prajezika. Ova hipotetička jezička porodica pripada takođe hipotetičkoj penutijskoj makro-porodici jezika.

Geografska rasprostranjenost alskog (eng. Alsean), sajusloskog (eng. Siuslaw) i kuskog (eng. Coosan) jezika, kao i ostalih penutijskih jezika pre kontakta sa Evropljanima:
  Alski jezik (енг. Alsean)
  Sajusloski jezik (енг. Siuslaw)
  Kuski jezik (енг. Coosan)

Klasifikacija uredi

Oregonskoprimorski penutijski jezici i njihovi dijalekti:

 • Alski jezik
  • Jakvinski dijalekat,[1] kojim je govorio narod Jakvina, uz centralnu obalu Oregona oko zaliva Jakvina i oko reke Jakvina.
  • Alski dijalekat, kojim je govorio narod Alsi, uz centralnu obalu Oregona oko zaliva Alsi i oko reka Alsi i Jahats.
 • Sajusloski jezik
  • Sajusloski dijalekat, kojim je govorio narod Sajuslo, uz centralnu obalu Oregona oko reke Sajuslo i oko jezera Siltkus.
  • Kuički dijalekat, kojim je govorio narod Kuič (ili Donji Amkva), uz centralnu obalu Oregona oko Vinčester Beja i oko donjeg toka reke Amkva i oko reke Smit.
 • Kuski jezik
  • Haniski dijalekat, kojim je govorilo pleme Hanis naroda Kus, uz južnu obalu Oregona u blizini zaliva Kus i oko reke Kus.
  • Milučki dijalekat, kojim je govorilo pleme Miluk naroda Kus, uz južnu obalu Oregona oko estuara Saut Slou zaliva Kus i oko donjeg toka reke Kokvil.

Reference uredi

 1. Zenk B. Henry. (1990).

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi