Opstruktivni šok

Opstruktivni šok je stanje jako smanjene sistolne frakcije srca sa smanjenim minutnim volumenom srca uprkos postojanju dovoljnog intravazalnog volumena. Nastaje uslijed obstrukcije i kompresije srca i velikih krvnih sudova.

UzrociUredi

Uzroci koji dovode do obstruktivnog šoka su:

KarakteristikeUredi

Simptomatika se karakteriše pored opštih simptoma prisustvom plućnog edema kod otkazivanja lijevog srca i nabreklama venama na vratu kod otkazivanja desnog srca.

Diferencijalna dijagnoza prema hipovolemijskom i distributivnom šoku: kod opstruktivnog šoka inspekcijom se vide proširene jugularne vene na vratu, povišeni su centralni venski pritisak i PCWP; kod hipovolemijskog šoka su vene na vratu kolabirane, a centralni venski pritisak i PCWP su sniženi. Razlikovanje od kardiogenog šoka je teško zbog slične simptomatike, tako da se opstruktivne forme šoka kao plućni edem i tamponada srca često pripisuju kardiogenom šoku.

TerapijaUredi

Terapija ovog oblika šoka je u prvom redu kauzalna:

  • Plućna embolija — liza embolusa
  • Tenzioni pneumotoraks — torakalna drenaža ili punkcija
  • Tamponada srca — punkcija sadržaja perikarda
  • Kompresivni emfizem medijastinuma — medijastinotomija u predjelu juguluma vrata

Kod spontanog disanja uključuje se kiseonik 4-8 l, a kod teškog šoka, stalne hipoksije, izrazitog plućnog edema i neadekvatnog spontanog disanja vrši se endotrahealna intubacija.

Bolesnik u dekompenzovanom šoku (TA<90mmHg) treba da leži na ravnoj podlozi, a u kompenzovanom šoku sa uzdignutim gornjim dijelom tijela. Trudnice treba da zauzmu položaj na strani tijela, najbolje na lijevoj.

Medikamentozna terapija obstruktivnog šoka je ista kao i kod kardiogenog šoka.

Vidi jošUredi