Opsada Tira je trajala 10 meseci (novembar 333. pne. - avgust 332. pne. ). Tir je strateški važan grad na obali Fenikije, tada u sastavu Perzijske Monarhije, odnosno današnjem Libanu. Aleksandar Makedonski ga je opsadao 10 meseci. Ljut zbog tako duge opsade 30.000 stanovnika je ubio ili prodao kao roblje.

morska bitka

Dugotrajna opsada

uredi

Aleksandar Makedonski nije mogao da osvoji grad, pa ga je blokirao mesecima, ali se Tir nije predavao. Novi grad Tir je bio smešten na ostrvu i imao je jako dobra utvrđenja, u potpunosti okružena morem. Onda Aleksandar Makedonski koristi zidane ostatke od glavnog dela Tira na obali da sagradi morski put dug oko 1 km.

Tada je usledio zajednički udar kiparske i feničanske flote sa pešadijom i opsadnim spravama. Pešadija i opsadne sprave deluju koristeći izgrađeni put. Tek pomoću opsadnih sprava u dosegu zidina Aleksandar uspeva da se probije u grad.

Pismo od Darija

uredi

Tokom opsade Aleksandar dobija pismo od Darija III u kome mu Darije nudi mir. Obećava da će platiti otkupninu za svoju porodicu, koju mu je Aleksandar zarobio. Nudi mu sve zemlje zapadno od Eufrata i da stvore prijateljski savez. Aleksandar ne pristaje. On hoće sve.

 

Aleksandrova osveta i masakr

uredi

Aleksandar Makedonski je bio toliko ljut zbog tako žestoke obrane grada Tira i zbog velikog gubitka ljudi, vremena i sredstava da je odlučio da se osveti. Uništava pola grada, masakrira ogroman broj građana Tira, a preostale prodaje kao roblje.

Kasnije sam pomaže da se rašire priče o strašnom masakru, koje je počinio u Tiru, sa ciljem da se u idućim bitkama gradovi odmah predaju. Jer tko se ne preda odmah neće biti pošteđen. Na taj način Aleksandar je oslabio borbeni moral branilaca.

Vidi još

uredi