Opsada Sarmizegetuse

Bitka kod Sarmizegetuse je naziv za operacije prilikom kojih je rimski car Trajan u ljeto 106. za vrijeme svog drugog pohoda na Daciju opkolio i stavio pod opsadu dačku prijestolnicu Sarmizegetusu. Usprkos nepristupačnog terena i žestokog dačkog otpora, Rimljani su, koristeći svoju brojčanu nadmoć kao i vrhunsku inženjeriju, uspjeli natjerati branitelje Sarmizegetuse na predaju. Iako je dački kralj Decebal uspio prije toga pobjeći, ubrzo je izvršio samoubistvo čime je rat završena, a Dacija pripojena Rimskom Carstvu.

Bitka kod Sarmizegetuse
Segment Dačkih ratova
Datum 106
Lokacija današnja Transilvanija u Rumunjskoj
Ishod odlučujuća rimska pobjeda, aneksija Dacije u Rimsko Carstvo
Sukobljene strane
Dacija Rimsko Carstvo
Komandanti i vođe
Decebal Trajan