Opsada Peruzije

Opsada Peruzije je započela za vrijeme Fulvijskog rata krajem 41. pne. kada su se u taj grad sklonile rimske trupe vjerne konzulu Luciju Antoniju i Fulviji, a opkolile ih trupe vjerne trijumviru Oktavijanu. Opsada je trajala nekoliko mjeseci, a o njoj svjedoče ostaci projektila koje su na grad ispaljivale oktavijanske opsadne sprave, a koji se mogu pronaći u današnjoj Perugiji. Nakon nekoliko mjeseci glad je natjerala branitelje na predaju. Oktavijan, kome je bilo u interesu da ne izazove neprijateljstvo s Markom Antonijem, trijumvirom koji je bio Lucijev brat i Fulvijin muž, odlučio im je poštediti život - Fulvija je poslana u izgnanstvo u Sikion, a Lucije je pomilovan i imenovan guvernerom Hispanije. Građani Peruzije su, međutim, kažnjeni zbog pobune prodajom u roblje i razaranjem grada.

Opsada Perugije
Segment Fulvijinog građanskog rata
Datum zima 41. pne./40. pne.
Lokacija Perugia
Ishod Oktavijanska pobjeda
Sukobljene strane
pristaše trijumvira Oktavijana pristaše konzula Lucija Antonija
Komandanti i vođe
Oktavijan Lucije Antonije, Fulvia
Snage
najmanje 8 legija