Opsada Oxforda (1142)

Opsada Oxforda se dogodila krajem 1142. godine za vrijeme tzv. Bezvlašća u Kraljevini Engleskoj, kada je kralj Stephen nastojao zauzeti Oxford, grad koji se tada nalazio pod kontrolom carice Matilde, kćeri prethodnog kralja Henryja i glavnog Stephenovog suparnika u borbi za prijestolje. Iako je Oxford imao vojni značaj zbog kontrole nad dolinom Temze, Stephenov glavni cilj je bio zarobiti samu Matildu i time okončati višegodišnji iscrpljujući građanski rat i konačno potvrditi svoju vlast. Opsada je počela u septembru, a Stephenova taktika se svodila na nastojanje da se Matilda i njen malobrojni garnizon glađu natjeraju na predaju. Početkom decembra je Matilda zajedno sa šačicom pristaša uspjela krišom pobjeći iz zamka. Iako je Stephen uspio zauzeti grad i konsolidirati kontrolu nad sebi sklonim istočnim dijelom Engleske, Matilda se sklonila na sebi skloni zapad Engleske te je vještom propagandom svoj bijeg protumačila kao "čudesni" i pretvorila u pobjedu. Opsada Oxforda je predstavljala posljednju akciju u ratu koja je imala potencijalno odlučujući ishod. Sukob se sljedećih godina sveo na niz čarki i manjih opsada koji je iscrpio obje strane te ih na kraju natjerao da pronađu kompromisno rješenje dinastijskog spora Sporazumom u Walingfordu.