Opsada Bergen-op-Zooma (1622)

Opsada Bergen op Zooma se odigrala od 8. jula do 2. oktobra 1622. godine kada je španska Flandrijska armija za vrijeme Osamdesetogodišnjeg rata nastojala zauzeti nizozemski grad Bergen-op-Zoom. Iako su Španci uspjeli izmanevrirati dio nizozemskih snaga i uživati brojčanu nadmoć nad braniteljima, grad je sve vrijeme redovno opskrbljivan sa mora. Dolazak njemačkih protestantskih najamnika u Špansku Nizozemsku, prvotno angažiranih za borbu protiv katolika u Tridesetogodišnjem ratu je ugrozio pozadinu španskih snaga. Iako su oni poraženi u bitci kod Fleurusa, uspjeli su se spojiti sa Nizozemcima. Zbog toga su španske snage odustale od opsade.

Opsada Bergen op Zooma (1622)
Deo Osamdesetogodišnjeg rata
Map of Bergen op Zoom (Blaeu).jpg
Bergen op Zoom, o. 1620.
Vrijeme:8. jul 1622 - 2. oktobar 1622
Mjesto:Bergen op Zoom (današnja Nizozemska)
Rezultat: nizozemska pobjeda
Sukobljene strane
Nizozemska Republika Ujedinjene Provincije  Španija
Komandanti i vođe
Maurice, princ od Oranja
Ernst von Mansfeld
Kraljevina Škotska Sir Robert Henderson
Ambrosio Spinola
Hendrik van den Bergh
Luis de Velasco
Snaga
nepoznata 20.600 ljudi
Žrtve i gubici
nepoznati 5-10.000 ljudi