Operacija Ulrich

Operacija Ulrich (Ulrih) je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH protiv partizana u oblasti Kozare. Vođena je od 8. do 12. maja 1943. godine.

Tok operacijeUredi

Za uništenje partizanskih grupa VI i VII krajiške udarne brigade na severozapadnom delu Grmeča bile su angažovane: Grupa „Istok", pukovnik Gojić, Grupa „Jugoistok", major Ulrih [Ulrich], Grupa „Zapad", pukovnik Šulce [Schulze], delovi posade Bihaća i Bos. Krupe.

Akcija je počela 4. 5. u 4,00 časa ujutro. Reč je o koncentričnom napadu združenih osovinskih snaga u cilju uništenja 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ. Brigada je manevrima izbegla sukobe s jačim neprijateljskim grupama i održala se na planini Kozari. U severnom luku Una — Sana, kao i na Kozari i južnom delu Prosare, prikupili su se 5. i delovi 7. krajiške partizanske brigade. Glavna žarišta bila su južni deo šume Pastirevo, rejon Podbrđani — Kriva Rijeka — Marini, Moštanica i Vojskova.[1]

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi