Operacija Otto

Borci NOVJ na položaju u Podgrmeču.

Operacija "Otto" je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH protiv partizana u oblasti Grmeča. Vođena je od 19. do 21. aprila 1943. godine.

Operacija "Otto" predstavljala je koncentričan napad iz Bos. Novog, Bos. Krupe, Bos. Petrovca, Ključa i S. Mosta, koji je počeo 20. aprila 1943, delova 114. lov. div., ojačanih bataljonom 187. rez. div., domobranskom 3. pukovnijom 2. pd i delovima 10. pukovnije 4. pd, na 4. udarnu divziju NOVJ s ciljem da je nabace na pl. Grmeč i da je tu razbiju. Međutim, ova divizija je veštim manevrom i infiltracijom u pozadinu snaga koje su je napadale izbegla udar, te je nakon pet dana operacija obustavljena.[1]

Posle operacije „Oto" [Otto] snage NOVJ, jačine 900 ljudi, su se povukle u rejon Bihaća i ugrozile put Bihać — Bosanska Krupa.[2]

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi