Operacija Osterglocke

Operacija Uskršnja zvona (nem. Osterglocke ili Osterglocken, Ostergloke ili Ostergloken - doslovno Uskršnja zvona, preneseno Žuti narcis) je bila zajednička vojna operacija Vermahta i snaga NDH protiv Jugoslovenske armije u oblasti Tuzle. Vođena je od 24. do 31. marta 1945. godine.

Tok operacijeUredi

Radi izvođenja poduhvata »Osterglocke«, 7. SS divizija je krenula iz Vareša preko Olova da udarom u bok 2. jugoslovenskoj armiji i u sadejstvu sa glavnim snagama 34. armijskog korpusa zauzme Tuzlu.[1] Ona je 26. marta počela transportovanje svojih trupa radi napada ka Tuzli, i to glavnim snagama preko Doboja, a pomoćnim preko Vareša. Međutim, zbog prodora 4. i 10. divizije NOVJ na desnu obalu Bosne, 7. SS divizija »Princ Eugen« morala biti upućena u susret 4. i 10. diviziji kako bi onemogućila njihov napad na Sarajevo.[2]

Do sudara je došlo 1. aprila kada je nemački 13. SS puk napao 10. diviziju i 6. brigadu 4. divizije NOVJ i, u ogorčenoj borbi, uspeo da potisne jugoslovenske jedinice. Potom, one su u žestokom protivnapadu uspele da delimično razbiju neprijatelja i da ga odbace. No, i pored toga, 4. i 10. divizija izgubile su određeno vreme te zakasnile sa posedanjem polaznog položaja i napadom na Sarajevo.[3]

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi