Operacija Maibaum

Operacija Majsko drvo (njem. Maibaum, Majbaum) je bila zajednička operacija Vermahta i domaćih pomagača protiv partizana u oblasti Vlasenice i Srebrenice u istočnoj Bosni. Vođena je od 24. aprila do 18. maja 1944. godine.

Deo je velike antipartizanske ofanzive u istočnoj Bosni, koju su proljeća 1944. godine vodile nemačke, ustaške i četničke snage. Povezana je i sa operacijom Kammerjäger, kao akcija sprečavanja prelaska 16. i 17. divizije NOVJ u Srbiju.

Tok operacijeUredi

  7. SS brdska divizija: Počela akcija „Maibaum". Uslijed rđavog vremena još nije moguća predviđena padobranska akcija.[1]
(Dnevni izvještaj Komandanta Jugoistoka za 26. 4. 1944.)

Tokom operacije »Maibaum«, okupatorsko-kvislinške snage u dvodnevnim borbama odbacile snage 3. korpusa NOVJ s linije reka Spreča — Kladanj i osujetile pripreme 16. i 17. NOU divizije za prelaz na desnu obalu Drine i proboj u zapadnu Srbiju.[2]

IshodUredi

Operacija Majbaum onemogućila je realizaciju planova NOV za prodor u zapadnu Srbiju. Istovremeno, 2. i 5. divizija su također potisnute prema Sandžaku. Zbog toga, Vrhovni štab NOVJ naređuje 3. korpusu da odustane od upućivanja svojih divizija preko Drine, a 17. diviziju orijentiše prema 2. korpusu (u Crnoj Gori).[3]

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi