Operacija Jugoistočna Hrvatska II

Merge-arrows 2.svg Predloženo je da se ovaj članak spoji s člankom Operacija Jugoistočna Hrvatska.
Molimo vas da svoje mišljenje o ovom prijedlogu iznesete na stranici za razgovor.

Operacija Süd-Kroatien II (Operacija južna Hrvatska II) je bila osovinska operacija protiv partizana u NDH, na području Bosne i Hercegovine, 1942. godine. Predstavlja drugu fazu operacije Jugoistočna Hrvatska, poznate kao Druga neprijateljska ofanziva.

Trajanje: 28. siječnja 1942. – 2. veljače 1942.

Cilj: Nakon Operacije Süd-Kroatien I koja je izolirala velik dio partizana i četnika na Ozren planini istočno od gradova Doboja i Maglaja, druga anti-partizanska operacija je također krenula na planinu Ozren, pod nazivom operacija “Süd-Kroatien II”.

Partizanske snage: Ozrenski odred s 1 200 vojnika raspoređenih u 5 bojni.

Njemačke snage:

 • Pješačka pukovnija 738/718. pješačka divizija
 • Pješačka pukovnija 750/718. pješačka divizija
 • Pješačka pukovnija 697/342. pješačka divizija
 • 5 bitnica gorskih topova

Hrvatske snage:

 • Stožer i osoblje 3. i 4. pješačke divizije
 • IV. i V. bojna/1. pješačka pukovnija
 • I., II. (jedna satnija) i III. bojna/5. pješačka pukovnija
 • III. i IV. topnička skupina (elementi)
 • Dvije bojne iz 4. pješačke divizije
 • III. Legionarska bojna
 • Crna legija (pola bojne)
 • Hadžifendića legija (1 bojna)

Snage Sila Osovina u operaciji brojale su 18 000 vojnika.

Vođenje operacije i ishod: Sjverena borbena skupina hrvatskih snaga raspoređena je širom linije Dobij – Maglaj, druga je skupina bila sjeveroistočno od Tuzle i južna skupina, sastavljena uglavnom od ustaša, skupila se oko sela Usora, jugoistočno od Maglaja. Njemačke trupe igrale su obrambenu ulogu, radeći obrambenu liniju na putu ZavidovićiLukavac. Operacija je počela u jutro 28. siječnja s topovima usmjerenim na demoralizirane partizanske snage. Napredujući 29. siječnja, Crna legija zauzela je nekoliko srbijanskih sela u dolini Krivaja. 30. siječnja, partizani su, zajedno s četnicima, istjerani sa svojih pozicija na planini i prisiljeni da udare na njemačku obrambenu liniju, gdje je većina bila ubijena i zarobljena.

Operacija Süd-Kroatien I i II nanijela je velike štete partizanima i četnicima, 521 mrtvih, nepoznat broj ranjenih i 1 331 zarobljeni. Udružene hrvatsko-njemačke snage imale su samo 21 mrtvih, 131 ranjenih i 300 slučaja smrzavanja. Iako su partizanski gubitci bili ogromni, velik dio njih uspjeo je pobjeći, bježeći južno u talijansku okupacijsku zonu (do 1943.), skrivajući se u planinama.

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi