Operacija Hackfleisch

Operacija Mljeveno meso (njem. Hackfleisch, izgovor: Hakflajš) je bila zajednička operacija Vermahta, četnika i snaga NDH protiv partizana u oblasti istočne Bosne, u trouglu Kladanj - Vlasenica - Sokoloac - Olovo. Započeta je 3. avgusta 1944. godine.

Četnički kapetan Leka Damjanović sa pripadnicima 7. SS brdske divizije, 1944.

Operaciju su vodile 7. SS-brdska divizija »Princ Eugen« i 13. SS divizije »Handžar«.[1]

U ovoj operaciji Nijemci su »s ciljem vezivanja (12. korpusa i 6. divizije) te time i njihovog sprečavanja da pređu Drinu« angažirali 13. SS »Handžar« diviziju, dijelove 7. SS-divizije »Princ Eugen«, četnike u istočnoj Bosni, 1. ustaški stajaći zdrug i 8. posadni zdrug. Domobransko-ustaškim snagama je naređeno da između Sokolca i Han-Pijeska »sa 7. SS i 13. SS divizijom spriječe prelaz 6, 16. i 36. divizije prema Srbiji i Crnoj Gori«.[2]

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi