Operacija Feuerwehr

Operacija Vatrogasna služba (njem. Feuerwehr , Fojerver) je bila vojna operacija Vermahta u cilju sprečavanja prelaska partizanskih divizija preko reke Bosne.[1] Vođena je krajem jula 1944. godine.

PozadinaUredi

Cilj operacije »Fojerver« bio je da se spreči prelaz 6. ličke divizije i 11. krajiške divizije preko reke Bosne u istočnu Bosnu da ne bi učestvovale u nastupajućim operacijama u zapadnoj Srbiji. Nemci su raspolagali tačnim podacima o kretanju ovih divizija, kao i 16. NOU divizije, koja je imala zadatak da obezbedi prihvat 6. i 11. divizije pri forsiranju Bosne. Nemačka prislušna služba, hvatanjem radio-depeša jedinica i komanda NOV i POJ, uspela je i ovom prilikom da otkrije namere VŠ NOV i POJ.[2]

Tok operacijeUredi

27. 7. 1944. godine 7. SS-brdska divizija sa II kozačkom brigadom, 13. SS-ojačanim pukom (bez III bataljona), III bataljonom 14. SS-puka i delovima 3. i 4. hrvatske brdske brigade započela je operaciju »Feuerwehr« u cilju razbijanja 6. i 11. divizije NOVJ koje se nalaze u pokretu u pravcu istoka između železničke linije Brod — Maglaj i Vrbasa.[3]

IshodUredi

Nemci ipak nisu uspeli da spreče prelaz ovih partizanskih divizija preko Bosne.

Jedanaesta krajiška divizija NOVJ je forsirala reku Bosnu 8. avgusta 1944. godine i pod neprekidnom borbom sa jedinicama 13. SS divizije uspela da se početkom septembra probije preko reke Drine u zapadnu Srbiju.

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi