Operacija Dinara

Operacija Dinara je bila niz operacija koje su njemačke, talijanske i snage NDH u jesen 1942. izvele protiv partizana u zapadnoj BIH. Sama operacija je dogovorena 13. rujna 1942. na sastanku talijanskog generala Maria Roatte i poglavnika NDH Ante Pavelića.

Operacija Dinara
Sukob: Drugi svjetski rat
Pohod italijanskih trupa na Dinaru 1942.jpg
Pohod italijanskih trupa na Dinaru 1942
Vrijeme rujan - listopad 1942.
Lokacija srednja Bosna
Ishod
Sukobljene strane
 Njemačka
Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg Italija
 Nezavisna Država Hrvatska
Chetniks Flag.svg Jugoslavenska vojska u otadžbini (Četnici)
Yugoslav Partisans flag 1945.svg Partizani

Angažovane snageUredi

Za operaciju »Dinara« italijanska komanda oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" je raspolagala većim brojem "formacija MVAC", odnosno četnika. Komanda VI armijskog korpusa je računala na ukupno 6000—7000 sigurnih četnika i 3000—4000 nezavisnih četnika. Takođe, XVIII armijski korpus je raspolagao sa 5100 naoružanih četnika, što je ukupno iznosilo oko 15.000 četnika na koje se može računati za predstojeću osovinsku operaciju. Uoči operacije, četnicima je razdeljeno još 1500 pušaka i 10 puškomitraljeza.[1]

Tok operacijaUredi

Operacija AlfaUredi

Glavni članak: Operacija Alfa

Operacija BetaUredi

Glavni članak: Operacija Beta

IV. — Snage: od Prozora, koji će biti posednut jednim bataljonom VI. arm. korpusa, dejstvovaće druge jedinice pomenutog arm. korpusa, antikomunističke formacije (prim: Baćović), uz podršku 1—2 druga vaša pojačana bataljona. Od Tomislav-Grada: ustaške jedinice koje će biti određene sporazumom s komandom hrvatskog arm. korpusa u Sarajevu. Od oblasti Aržano i od Sinja: ukupno bar 3—4 bataljona XVIII arm. korpusa, 1 ustaški bat. iz Imotskog, koji će zatim posetiti Livno, antikomunističke formacije XVIII (prim: Đujić) i eventualno VI arm. korpusa (prim: Baćović).
***
VIII. — Ukazujem na potrebu da se usvoje sve mere u cilju izbegavanja sukoba između ustaških i antikomunističkih formacija i na opravdane represalije protiv stanovništva. [2]

— NAREĐENJE VIŠE KOMANDE ORUŽANIH SNAGA »SLOVENIJA — DALMACIJA« OD 9. OKTOBRA 1942. KOMANDANTU 18. ARMIJSKOG KORPUSA ZA PREBUZIMANJE DRUGE FAZE OPERACIJE »DINARA« (ZAUZIMANJE LIVNA)

Operacija GamaUredi

Glavni članak: Operacija Gama

Operacija Jajce 1Uredi

Glavni članak: Operacija Jajce 1

Operacija Jajce 2Uredi

Glavni članak: Operacija Jajce 2

IzvoriUredi

  1. Zbornik, tom XIII (ital. dokumenti), knj. 2, dokument 100.
  2. NAREĐENJE VIŠE KOMANDE ORUŽANIH SNAGA »SLOVENIJA — DALMACIJA« OD 9. OKTOBRA 1942. KOMANDANTU 18. ARMIJSKOG KORPUSA ZA PREBUZIMANJE DRUGE FAZE OPERACIJE »DINARA« (ZAUZIMANJE LIVNA) [1]

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi