Operacija Blitzlicht

Operacija Svetlost munje (njem. Blitzlicht, Blicliht) je bila vojna operacija Vermahta protiv snaga Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u rejonu LivnoGlamočKupres. Trajala je od 13. do 20. jula 1944.

Angažovane snage

uredi

U operaciji su učestvovali delovi 7. SS-brdske dobrovoljačke divizije »Princ Eugen« i 118. lovačke divizije.[1]

Tok operacije

uredi

Operacija je počela 13. jula 1944. godine nastupanjem 118. lovačke divizije u prostoru LivnoŠuijica. 15. 7. se na pravcu nastupanja 7. SS-brdske divizije samo mestimično javio otpor partizana. 16. 7. snage NOVJ izmičU u pravcu severozapada pred prodorom njemačke borbene grupe u Glamočko polje. 17. 7. prilikom čišćenja prostora Šujica — Livno partizanske snage su potisnute u pravcu Glamoča. 18. 7. nemačke borbene grupe se nalaze u napadu na partizanske snage koje se nalaze na položajima visova u prostoru jugoistočno od Priluka. 19. 7. i pored partizanskog otpora, nemačke borbene grupe su doprle do prostora južno od Glamoča. 20. 7. zauzet je Glamoč uz otpor NOVJ.[2]

Izvori

uredi

Vidi još

uredi