Opština (Srbija)

(Preusmjereno sa stranice Opština Srbije)

Opština je u Srbiji osnovna teritorijalana jedinica lokalne samouprave, koja se obrazuje za jedno ili više naseljenih mesta, a može biti obrazovana i za deo naseljenog mjesta.

Opština ostvaruje svoje nadležnosti na osnovu Ustava, zakona i statuta opštine i ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog interesa, osim onih pitanja koja su dodeljena u nadležnost nekom drugom nivou vlasti.

Poslovi opštine uredi

Poslovi opštine su poslovi samostalne nadležnosti i preneseni poslovi državne uprave.

Poslovi iz samostalne nadležnosti opština obuhvataju poslove na planu regulatornih radnji i upravljanja opštinom i poslove pružanja usluga. U poslove regulatornih radnji i upravljanja opštinom spada donošenje razvojnih i drugih planova i programa, budžeta i završnog računa budžeta, upravljanje opštinskom imovinom, obrazovanje opštinske administrativne službe i dr. U poslove pružanja usluga uređenje i obezbeđenje obavljanja komunalnih delatnosti, obavljanje specifičnih usluga u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, turizma, ugostiteljstva, zaštite životne okoline i u drugim oblastima privrede i društvene delatnosti.

Preneseni poslovi državne uprave su poslovi koje Republika prenosi na opštinu kad je to po zakonu uz predhodno obavljene konsultacije sa opštinama. Prilikom prenošenja poslova državne uprave na opštine, Republika je dužna opštinama dodeliti i finansijska sredstva i obezbediti druge potrebne uslove za njihovo efikasno izvršavanje.

Organi opštine uredi

Organi opštine su skupština opštine i predsednik opštine. Novina po novom zakonu je to što lokalna uprava nije poseban opštinski organ, nego je kao deo izvršne funkcije odgovorna predsedniku kao nosiocu izvršne vlasti u opštini i nema poseban subjektivitet koji imaju organi opštine.

Vidi još uredi