Opština Čačak

Opština Čačak se nalazi u središnjem delu centralne Srbije u Moravičkom okrugu, između opština Gornji Milanovac na severu i Lučana na jugozapadu. Na zapadu je opština Požega koja pripada Zlatiborskom okrugu, istočno je opština Knić koja je sastavu Šumadijskog okruga, a na jugoistoku je opština Kraljevo koja pripada Raškom okrugu.

Opština Čačak zauzima geografski prostor između 20°7' 15 i 20°38' 30 istočne geografske dužine i 43° 44' i 44° 00' 30 severne geografske širine. Nadmorska visina je u rasponu od 204 m (ušće Bresničke reke u Zapadnu Moravu) do 958 metara (planina Ovčar).

Teritorija opštine zauzima površinu od 636 km2, i u pogledu reljefa može se podeliti na:

  • Čačansku kotlinu sa nadmorskom visinom od 200 m do 300 m
  • Brežuljkasto - brdski predeo od 300 m do 500 m nadmorske visine
  • Planinski predeo od 300 m do 985 m nadmorske visine

Planine Jelica sa (929 m ), Ovčar (985 m ), Kablar (885 m ) i Vujan (857 m ) okružuju Čačansku kotlinu kroz koju protiče reka Zapadna Morava čija je dužina 318 km . Površina kotline je preko 270 km}2, duga je oko 40 km i pruža izvanredne uslove za poljoprivredu.

Jedinstvenu morfološku celinu predstavlja Ovčarsko-Kablarska klisura koja se odlikuje strmim stranama, uklještenim maendarmeandrima i nalazi se pod zaštitom države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Klima Čačka i njegove bliže okoline pripada umereno-kontinentalnom tipu. Srednja godišnja temperatura vazduha je 10,47° C, a vlažnost vazduha 80,7 %. Čačak i okolina nisu izloženi jakim vetrovima i najčešće su severni i severoistočni vetrovi, a ređe zapadni. Prosečna brzina vetrova je 2,3 m/s kod severnih, i 1,4 m/s kod zapadnih. Srednja godišnja visina padavina iznosi 692,9 mm .

Opština Čačak ima 58 naselja. Po popisu iz 2002. godine opština Čačak ima 117.072 stanovnika.