Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2014 - Parlament BiH

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2014. za Parlament Bosne i Hercegovine održani su 12. oktobra 2014. godine. Pored članova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine birani su i članovi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnici za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Skupštine kantona, te Predsjednik Republike Srpske.[1]

Rezultati Uredi

Zbirni rezultati Uredi

 
Rezultati po općinama

Na izborima za članove Predstavničkog doma, Parlamenta Bosne i Hercegovine birano je 42 zastupnika, sa trajanjem mandata od 4 godine. Izbori su održani u osam izbornih jedinica, od kojih su pet bile u Federaciji BiH, a tri u Republici Srpskoj. Ukupno 30 je mandata podijeljeno direktno, na osnovu dobijenih glasova u izbornim jedinicama, a 12 ih je dodijeljeno partijama, koje su u entitetu zbirno imale veći broj glasova, ali mandat nisu zadobile u izbornim jedinicama.[1]

Partija Ukupni
mandati
Direktni
mandati
Kompenzacijski
mandati
2010.
---
2014.
SDA 10 7 3 +3  
SNSD 6 5 1 -2  
DF 5 4 1 +5  
SDS 5 4 1 +1  
SBB BIH 4 3 1 0
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 4 4 - +1  
SDP BIH 3 2 1 -5  
HDZ 1990 1 - 1 -1  
BPS 1 - 1 +1  
A-SDA 1 1 - +1  
Koalicija PDP-NDP 1 - 1 0
Koalicija DNS, Nova Srpska, SRS-Budućnost Srpske[2] 1 - 1 0

Rezultati po izbornim jedinicama Uredi

Federacija BiH Uredi

Glasano je na pet izbornih jedinica, a iz izborne jedinice se biralo tri do šest zastupnika sa direktnim mandatom, dok je preostalih sedam mandata bilo podijeljeno po kompenzacijskom sistemu. Broj registriranih glasača je bio 2.037.076,[3] a od toga je na izbore izašlo 1.081.025 (53,07%). Broj važećih glasova bio 983.305 (90,96%), a nevažećih 97.720 (9,04%).[4]

← 2010.Opći izbori za Parlament BiH 2014.2018. →
(Federacija BiH)
 %
30
20
10
0
27,87
(+8,47)
15,33
(n. k.)
14,44
(+2,28)
12,15
(+1,16)
9,45
(−16,62)
4,08
(−0,78)
3,65
(+0,90)
2,61
(−4,64)
10,42
(−6,10)
2010

2014

Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
d HDZ BIH je na izborima 2014. nastupio u koaliciji sa HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B;
f HDZ 1990 je na izborima 2010. nastupio u koaliciji sa HSP BiH;
Partija Broj
glasova
% Ukupni
mandati
Direktni
mandati
Kompenzacijski
mandati
2010.
---
2014.
SDA 274.057 27,87 9 7 2 +2  
DF 150.767 15,33 5 4 1 +5  
SBB BIH 142.003 14,44 4 3 1 0
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 119.468 12,15 4 4 - +1  
SDP BIH 92.906 9,45 3 2 1 -5  
HDZ 1990 40.113 4,08 1 - 1 -1  
BPS 35.866 3,65 1 - 1 +1  
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 25.677 2,61 - - - -2  
A-SDA 22.088 2,25 1 1 - +1  
NSRzB 12.927 1,31 - - - -1  
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 12.885 1,31 - - - -1  
NS 10.913 1,11 - - -
BOSS 7.518 0,76 - - -
Unija socijaldemokrata 5.881 0,60 - - -
SNSD 5.842 0,59 - -
Laburisti Bosne i Hercegovine 5.731 0,58 - - -
Snaga BiH (HSP BIH-Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine)[2] 5.475 0,56 - - -
Hrvatski savez HKDU - HRAST 4.718 0,48 - - -
SD BiH 3.371 0,34 - - -
KP 4.075 0,31 - - -
Novi pokret Bosne i Hercegovine 1.830 0,19 - - -
Koalicija PDP-NDP 194 0,02 - - -
Izborna jedinica 1 Uredi

Glasano je na četrnaest osnovnih izbornih jedinica (općina), a iz izborne jedinice su birana tri zastupnika sa direktnim mandatom. Broj registriranih glasača je bio 310.036,[3] a od toga je na izbore izašlo 138.146 (44,56%). Broj važećih glasova bio 123.165 (89,15%), a nevažećih 14.981 (10,85%).[4]

Partija Broj
glasova
% Direktni
mandati
SDA 34.111 27,70 1
A-SDA 14.227 11,55 1
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 13.176 10,70 1
DF 13.119 10,65 -
SBB BIH 11.602 9,42 -
SDP BIH 11.336 9,20 -
HDZ 1990 5.895 4,79 -
Laburisti Bosne i Hercegovine 5.612 4,57 -
SNSD 4.143 3,37 -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 3.890 3,16 -
BPS 1.795 1,48 -
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1.420 1,15 -
NSRzB 1.273 1,03 -
SD BiH 1.016 0,82 -
Unija socijaldemokrata 250 0,20 -
BOSS 179 0,15 -
Snaga BiH (HSP BIH-Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine) [2] 121 0,10 -
Izborna jedinica 2 Uredi

Glasano je na trinaest osnovnih izbornih jedinica (općina), a iz izborne jedinice su birana tri zastupnika sa direktnim mandatom. Broj registriranih glasača je bio 261.163,[3] a od toga je na izbore izašlo 148.805 (56,98%). Broj važećih glasova bio 130.890 (87,96%), a nevažećih 10.715 (12,04%).[4]

Partija Broj
glasova
% Direktni
mandati
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 54.905 41,95 2
SDA 21.050 16,08 1
HDZ 1990 15.676 11,98 -
SBB BIH 7.957 6,08 -
SDP BIH 7.523 5,54 -
DF 6.934 5,30 -
Hrvatski savez HKDU - HRAST 4.080 3,11 -
BPS 3.877 2,96 -
NSRzB 2.578 1,97 -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 2.504 1,91 -
Snaga BiH (HSP BIH-Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine)[2] 2.403 1,84 -
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1.327 1,01
Unija socijaldemokrata 346 0,26 -
Izborna jedinica 3 Uredi

Glasano je na dvanaest osnovnih izbornih jedinica (općina), a iz izborne jedinice su birana četiri zastupnika sa direktnim mandatom. Broj registriranih glasača je bio 431.054,[3] a od toga je na izbore izašlo 242.591 (56,28%). Broj važećih glasova bio 223.449 (92,11%), a nevažećih 19.142 (7,89%).[4]

Partija Broj
glasova
% Direktni
mandati
DF 61.815 27,66 2
SDA 58.330 26,33 1
SBB BIH 41.226 6,78 -
NS 10.913 4,88 -
BPS 10.865 4,86 -
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 4.753 2,13 -
Unija socijaldemokrata 3.112 1,39 -
BOSS 2.327 1,04 -
NSRzB 2.250 1,01 -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 2.172 0,97 -
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 1.694 0,76 -
Snaga BiH (HSP BIH-Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine)[2] 1.619 0,73 -
SD BiH 1.486 0,67
KP 1.444 0,65 -
HDZ 1990 1.419 0,64 -
SNSD 1.227 0,55 -
Novi pokret Bosne i Hercegovine 834 0,37 -
Koalicija PDP-NDP 194 0,02 -
Laburisti Bosne i Hercegovine 119 0,05 -
Izborna jedinica 4 Uredi

Glasano je u dvadesetčetiri osnovne izborne jedinice (općine), a iz izborne jedinice je birano šest zastupnika sa direktnim mandatom. Broj registriranih glasača je bio 545.312,[3] a od toga je na izbore izašlo 298.864 (54,81%). Broj važećih glasova bio 271.851 (90,97%), a nevažećih 27.013 (9,03%).[4]

Partija Broj
glasova
% Direktni
mandati
SDA 83.927 30,87 2
SBB BIH 47.787 17,58 1
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 36.182 13,31 1
DF 34.630 12,74 1
SDP BIH 25.961 9,55 1
HDZ 1990 11.124 4,09 -
BPS 9.199 3,38 -
A-SDA 7.861 2,89 -
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 6.820 2,51 -
NSRzB 2.251 0,83 -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 2.153 0,79 -
Snaga BiH (HSP BIH-Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine)[2] 881 0,32 -
BOSS 800 0,29 -
Novi pokret Bosne i Hercegovine 729 0,27 -
Hrvatski savez HKDU - HRAST 638 0,24 -
Unija socijaldemokrata 473 0,17 -
SD BiH 435 0,16 -
Izborna jedinica 5 Uredi

Glasano je u sedamnaest osnovnih izborih jedinica (općina), a iz izborne jedinice je birano pet zastupnika sa direktnim mandatom. Broj registriranih glasača je bio 489.511,[3] a od toga je na izbore izašlo 259.819 (53,08%). Broj važećih glasova bio 233.950 (90,04%), a nevažećih 25.869 (9,96%).[4]

Partija Broj
glasova
% Direktni
mandati
SDA 76.139 32,55 2
DF 34.629 14,65 1
SBB BIH 33.431 14,29 1
SDP BIH 33.206 14,19 1
Koalicija (HDZ BIH, HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B) 13.511 5,78 -
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 11.357 4,85 -
BPS 10.130 4,33 -
HDZ 1990 5.999 2,56 -
NSRzB 4.575 1,96 -
BOSS 4.212 1,80 -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 2.166 0,93 -
Unija socijaldemokrata 1.700 0,73 -
KP 1.631 0,70 -
SNSD 472 0,20 -
Snaga BiH (HSP BIH-Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine)[2] 451 0,19 -
SD BiH 434 0,19 -
Novi pokret Bosne i Hercegovine 267 0,11 -

Republika Srpska Uredi

Glasano je na tri izborne jedinice, a iz izborne jedinice se biralo tri zastupnika sa direktnim mandatom, dok je preostalih pet mandata bilo podijeljeno po kompenzacijskom sistemu. Broj registriranih glasača je bio 1.241.832,[3] a od toga je na izbore izašlo 707.156 (56,94%). Broj važećih glasova bio 648.299 (91,68%), a nevažećih 58.857 (8,32%).[4]

← 2010.Opći izbori za Parlament BiH 2014.2018. →
(Republika Srpska)
 %
50
40
30
20
10
0
38,46
(−4,84)
32,64
(+10,45)
7,76
(+1,31)
5,72
(+1,13)
4,88
(+2,24)
2,89
(+0,54)
2,43
(−0,53)
1,76
(+0,37)
3,46
(−10,67)
2010.

2014.

Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
c PDP je na izborima 2014. nastupio u koaliciji sa NDP;
d DNS je na izborima 2014. nastupio u koaliciji sa NoSr i SRS BS;
Partija Broj
glasova
% Ukupni
mandati
Direktni
mandati
Kompenzacijski
mandati
2010.
---
2014.
SNSD 249.314 38,46 6 5 1 -2  
SDS 211.603 32,64 5 4 1 +1  
Koalicija PDP-NDP 50.338 7,76 1 - 1 0
Koalicija DNS, Nova Srpska, SRS-Budućnost Srpske[2] 37.072 5,72 1 - 1 0
SDA 31.658 4,88 1 - 1 +1  
SP RS 18.732 2,89 - - -
SDP BiH 15.736 2,43 - - -
SNS RS 11.421 1,76 - - -
SPP 9.763 1,51 - - -
Koalicija HDZ BIH,HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B 3.555 0,55 - - -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 3.429 0,53 - - -
BPS 2.452 0,38 - - -
Komunistička partija 1.976 0,30 - - -
Unija socijaldemokrata 853 0,13 - - -
Vukić Tomo 397 0,06 - - -
Izborna jedinica 1 Uredi

Glasano je u 21 osnovnoj izbornoj jedinici (općini), a iz izborne jedinice su birana tri zastupnika sa direktnim mandatom. Broj registriranih glasača je bio 563.810,[3] a od toga je na izbore izašlo 313.178 (55,55%). Broj važećih glasova bio 287.105 (91,65%), a nevažećih 26.073 (8,35%).[4]

Partija Broj
glasova
% Direktni
mandati
SNSD 117.934 41,08 2
SDS 77.127 26,86 1
Koalicija PDP-NDP 25.539 8,90 -
Koalicija DNS, Nova Srpska, SRS-Budućnost Srpske[2] 23.138 8,06 -
SDA 12.710 4,43 -
SP RS 7.677 2,67 -
SDP BiH 6.643 2,31 -
SPP 5.705 1,99 -
SNS RS 4.423 1,54 -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 2.503 0,87 -
Komunistička partija 1.976 0,69 -
Koalicija HDZ BIH,HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B 1.304 0,45 -
Unija socijaldemokrata 426 0,15 -
Izborna jedinica 2 Uredi

Glasano je u 14 osnovnih izbornih jedinica (općina), a iz izborne jedinice su birana tri zastupnika sa direktnim mandatom. Broj registriranih glasača je bio 383.374,[3] a od toga je na izbore izašlo 210.613 (54,94%). Broj važećih glasova bio 191.752 (91,04%), a nevažećih 18.861 (9,96%).[4]

Partija Broj
glasova
% Direktni
mandati
SDS 76.577 39,94 2
SNSD 62.415 32,55 1
Koalicija PDP-NDP 11.145 5,81 -
SDA 9.711 5,06 -
Koalicija DNS, Nova Srpska, SRS-Budućnost Srpske[2] 7.621 3,97
SP RS 7.054 3,68 -
SDP BiH 6.894 3,60 -
SNS RS 3.260 1,70 -
SPP 2.924 1,53 -
Koalicija HDZ BIH,HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B 2.251 1,17 -
BPS 1.078 0,56 -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 530 0,28 -
Unija socijaldemokrata 292 0,15 -
Izborna jedinica 3 Uredi

Glasano je u 14 osnovnih izbornih jedinica (općina), a iz izborne jedinice su birana tri zastupnika sa direktnim mandatom. Broj registriranih glasača je bio 294.648,[3] a od toga je na izbore izašlo 183.365 (62,23%). Broj važećih glasova bio 169.442 (92,41%), a nevažećih 13.923 (7,59%).[4]

Partija Broj
glasova
% Direktni
mandati
SNSD 68.965 40,70 2
SDS 57.899 34,17 1
Koalicija PDP-NDP 13.654 8,06 -
SDA 9.237 5,45 -
Koalicija DNS, Nova Srpska, SRS-Budućnost Srpske[2] 6.313 3,73 -
SP RS 4.001 2,36 -
SNS RS 3.738 2,21 -
SDP BiH 2.199 1,30 -
BPS 1.374 0,81 -
SPP 1.134 0,67 -
Vukić Tomo 397 0,23 -
Koalicija "Zajedno za promjene" (SPP, SDU BiH i Demokratska narodna zajednica)[2] 396 0,23 -
Unija socijaldemokrata 135 0,08 -

Reference Uredi

Vanjske veze Uredi