Oligopol

Oligopol je tržište na kojemu nekoliko (mali broj) proizvođača mađusobno konkurira proizvodeći ista (čisti oligopol) ili slična (diferencirani oligopol) dobra.

ObilježjaUredi

Najčešći uzrok formiranja oligopola je ekonomija razmjera. Oligopolist traga za cijenom vodeći računa o postupcima svojih konkurenata, on je "price searcher" (engl.). Postoji nekoliko načina rješavanja pitanja određivanja cijene u oligopolu:

  • Vodstvo u cijenama - najčešće najveće poduzeće preuzima vodstvo u cijenama. Ono određuje i mijenja cijenu, ovisno o promjenama tržišnih uvjeta i vlastitih troškova, a ostali ga u tome slijede. Dominantno poduzeće maksimalizira svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je njegov granični prihod jednak graničnom trošku.
  • Tajno ili javno dogovaranje - smanjuje nesigurnost, povećava profit i zaštita je od eventualne konkurencije.

Vidi takođerUredi