Otvori glavni meni

U hemiji, oligomer je molekul koji se sastoji od nekoliko monomernih jedinica (ολιγος, ili oligos je grčki za nekoliko), u kontrastu sa polimerom koji u principu može da sadrži neograničen broj monomera.[1] Dimeri, trimeri, i tetrameri su oligomeri. Mnoga ulja su oligomerna, na primer tečni parafin.

U biohemiji, termin oligomer se koristi za kratke jednolančane fragmente nukleinskih kiselina, poput DNK ili RNK,[2] ili slične fragmente analogne nukleinskim kiselinama, kao što su peptidna nukleinska kiselina ili Morfolino. Takvi oligomeri se koriste u hibridizacionim eksperimentima. Termin oligomer isto tako može da se odnosi na proteinski kompleks, koji se sastoji od dve ili više podjedinice. U tom slučaju, kompleks je formiran od različitih proteinskih podjedinica se naziva heterooligomer ili heteromer. Kad je samo jedna proteinska podjedinica prisutna u kompleksu, on se naziva homooligomer ili homomer.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

Spoljašnje vezeUredi