Olga Popović-Obradović

srpski istoričarka
Olga Popović-Obradović
Nema slobodne slike
Rođen/a 14. april 1954. (1954-04-14)
Maribor, NR Slovenija, FNRJ
Umro/la 28. januar 2007. (dob: 52)
Beograd, Srbija
Alma mater Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Zanimanje pravni teoretičar, nastavnik

Olga Popović-Obradović (Maribor, 14. april 1954. — Beograd, 28. januar 2007) je bila pravna istoričarka i docent na Katedri za pravnu istoriju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

BiografijaUredi

Rođena je 1954. godine u Mariboru (Slovenija). Gimnaziju je završila u Beogradu 1972. godine. Iste godine upisala se na Pravni fakultet u Beogradu, na kome je diplomirala 1977, sa prosečnom ocenom 9,86. Po završetku studija, upisala se na Pravno-istorijski smer poslediplomskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom Državno uređenje u nacrtu ustava Stojana Protića (1920. god.) odbranila je s odlikom 1985, a doktorsku disertaciju pod naslovom Parlamentarizam u Kraljevini Srbiji 1903-1914, takođe s odlikom, 1996. godine. Godine 1997. izabrana je u zvanje docenta na predmetu Nacionalna istorija države i prava. U dva navrata, od novembra 1981. do marta 1982. i od decembra 1988. do marta 1989. bila je na stručnom usavršavanju na École des hautes études en sciences sociales u Parizu.

Težište njenih istraživanja bila je istorija ustavnosti i demokratske političke kulture u Srbiji druge polovine XIX i početka XX veka, do Prvog svetskog rata. Njeni najznačajniji radovi tretiraju problem funkcionisanja demokratskih institucija za vreme "zlatnog doba" srpske demokratije 1903-1914, kao problem funkcionisanja modernih demokratskih institucija u predmodernom društvu.

DelaUredi