Oktaedar (grč. oktáedron - telo sa osam površina) je jedan od pet pravilnih poliedara. Omeđen je sa osam međusobno jednakih površi koje imaju oblik jednakostraničnih trouglova i raspoređene su tako da telo ima dvanaest ivica i šest temena.

Oktaedar

Oktaedar se još može opisati i kao jednakostranična četvrostrana bipiramida a takođe i kao jednakostranična linearna antiprizma.

Formule uredi

Površina  
Zapremina  
Poluprečnik opisane
sfere
 
Poluprečnik upisane
sfere