Oksitanci je naziv koji se u širem smislu koristi za stanovnike francuske južne regije Oksitanije, a u užem smislu za romansku etnolingvističku grupu definiranu korištenjem oksitanskog jezika.

Oksitanci - koji su u srednjem vijeku razvili vlastitu kulturu i jezik - su od 13. do 17. vijeka bili izloženi postupnom inkorporiranju i asimiliranju u francusku političku, a potom kulturnu maticu. Nakon što je lokalna aristokracija i buržoazija prihvatila francuski nauštrb oksitanskog, potonji je ostao u domeni seoskog stanovništva, a napori francuskih republikanskih vlasti da se iskorijeni su djelomično urodili plodom u 20. vijeku pa ga danas govori relativno malo ljudi, a još manje se u etničkom ili nacionalnom smislu identificiraju kao Oksitanci.

Oksitance danas zastupa regionalistička politička stranka Partit Occitan koja se zalaže za regionalnu autonomiju Oksitanije u okviru Francuske, mada na izborima nije imala uspjeha osim osvajanja vlasti u nekoliko manjih mjesta.