Oksirinhijski papirusi

Oksirinhijski papirusi (Oxyrhynchus Papyri) naziv je za papirusne rukopise koje su krajem 19. i početkom 20. veka otkrili arheolozi Bernard Pyne Grenfell i Arthur Surridge Hunt na jednoj staroj deponiji blizu grada Oksirinha u Egiptu (28°32′N 30°40′E / 28.533°N 30.667°E / 28.533; 30.667, danas el-Bahnasa). Rukopisi su nastali u rimskom i ranovizantijskom periodu između 1. i 6. veka nove ere i obuhvataju hiljade grčkih i latinskih dokumenata, pisama i književnih dela. Među njima je i nekoliko pergamenata od životinjske kože (vellum), kao i arapski rukopisi novijeg doba pisani na papiru, npr. srednjovekovni P. Oxy. VI 1006. Papirusi iz Oksirinha nalaze se danas u različitim ustanovama širom sveta. Veliki ih se broj nalazi u Muzeju Ashmolean na Univerzitetu u Oxfordu.

Fragment Platonove Države

Premda se nije ostvarila prvobitna nada da će se među papirusima pojaviti mnoga od izgubljenih književnih dela antike, ipak su pronađeni mnogi važni grčki tekstovi. Među njima su Pindarove pesme, Sapfini i Alkejevi fragmenti, te duži odlomci iz Alkmana, Ibika i Korine. Pronađeni su i značajni odlomci Euripidove Hipsipile, Menandrovih komedija te veliki deo Sofoklove satirske igre Tragači.[1] Među otkrivenim papirusima su i najstariji i najpotpuniji dijagrami iz Euklidovih Elemenata. Još jedno važno otkriće jeste istorijsko delo danas poznato kao Hellenica Oxyrhynchia, čiji je autor možda bio Efor ili, kako danas mnogi misle, Kratip. Otkriven je i jedan Euripidov životopis, koji je napisao peripatetički filozof Satir. Najvažniji nalaz na latinskom jeziku bilo je otkriće jednog sažetka (epitome) za sedam od 107 izgubljenih knjiga Livije istorije.

Najznačajnija otkrića u Oksirinhu vezana za grčku književnost tiču se atinskog komediografa Menandra (342‒291. pne.), čije su komedije bile popularne u helenističko doba i čiji se odlomci često pronalaze na papirusnim fragmentima. Među tekstovima pronađenim u Oksirinhu jesu fragmenti iz ovih njegovih komedija: Omraženi čovek, Dvostruki prevarant, Parničari, Kartaginjanin, Čovekomrzac i Laskavac. Odlomci pronađeni u Oksirinhu značajno su u očima klasičara podigli ugled Menandra kao književnika i dramaturga.

Istraživanja u Oksirinhu, odakle potiče više od 70 odsto svih naših književnih papirusa, danas su završena i smatra se da je nalazište u potpunosti istraženo.[2] Na internetu je objavljen spisak sa kratkim opisom sadržine svakog papirusa ili fragmenta.[3]

Teološki rukopisi

uredi
Glavni članak: Biblijski rukopisi

Među hrišćanskim spisim nađenim u Oksirinhu nalaze se fragmenti ranih nekakonskih Evanđelja, Oxyrhynchus 840 (3. vek) i Oxyrhynchus 1224 (4. vek). Među drugim fragmentima iz Oksirinha jesu delovi ovih tekstova: Evanđelje po Matiji 1 (3. vek: P2 i P401), 11‒12 i 19 (3‒4 vek: P2384, 2385); Evanđelje po Marku 10&‒11 (5‒6. vek: P3); Evanđelje po Jovanu 1 i 20 (3. vek: P208); Poslanica Rimljanima 1 (4. vek: P209); Prva Jovanova poslanica (4‒5. vek: P402); Baruhova apokalipsa (odeljci 12‒14; 4. ili 5. vek: P403); Evanđelje po Jevrejima (3. vek: P655); Hermin Pastir (3. ili 4. vek: P404), te jedno delo Irineja Lionskog (3. vek: P405). Tu su i mnogi odlomci iz drugih kanonskih knjiga, kao i mnoge ranohrišćanske himne, molitve i pisma.

Ispod su navedeni svi rukopisi klasifikovani kao "teološki" među Oksirinhijskim papirusima, uključujući i nekoliko rukopisa koji se mogu svrstati u više različitih žanrova ili oni koji pripadaju žanrovima koji se ne tretiraju dosledno objavljenim tomovima. Na primer, navod iz Psalma 90 (P. Oxy. XVI 1928) u vezi s nekom amajlijom klasifikovan je po svom primarnom žanru kao magijska literatura među Oksirinhijskim papirusima, ali je ovde uključen među fragmente iz Starog zaveta. U svakom tomu koji sadrži teološke rukopise, oni su popisani prvi, u skladu s engleskom akademskom tradicijom.

Stari zavet

uredi
Glavni članak: Stari zavet
 
P. Oxy. 1229: fragment Evanđelja po Jakovu 1:15-18

Originalna Jevrejska Biblija (Tanah) prevedena je na grčki između 3. i 1. veka pne. Taj se prevod zove Septuaginta (ili LXX, tj. "70" na latinskom), jer su ga, po predanju, sačinila sedamdesetorica Jevreja u Aleksandriji. Citira se u Novom zavetu i pronađen je uvezan zajedno s Novim zavetom u tri grčka uncijalna kodeksa iz 4. i 5. veka: Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus i Codex Vaticanus Graecus 1209. Septuaginta je sadržala i knjige koje hrišćani nazivajuApokrifima ili Deuterokanonskim knjigama, a koje kasnije nisu prihvaćene u jevrejski kanon svetih spisa. U ovom odeljku popisani su delovi nespornih starozavetnih knjiga.

 • Prvi broj (Vol) je broj toma (volume) Oksirinhijskih papirusa u kojem je rukopis objavljen.
 • Drugi broj (Oxy) je opšti redni broj publikacije u seriji Oksirinhijskih papirusa.
 • Papirusi iz Oksirinha po standardu se citiraju ovako:
P. Oxy. <tom izražen rimskom brojkom> <redni broj publikacije>.
 • Iz konteksta će uvek biti jasno da li se misli na 70. tom Oksirinhijskih papirusa ili na Septuagintu.
 • P. Oxy. VIII 1073 je starolatinska verzija Postanja, ostali rukopisi su verovatno kopija Septuaginte.
 • Kod datiranja postoji mogućnost greške od oko 50 godina.
 • Sadržaj je dat prema stihovima.
Vol Oxy Datiranje Sadržaj Institucija Grad Država
IV 656 150. Postanak 14:21–23; 15:5–9; 19:32–20:11;
24:28–47; 27:32–33, 40–41
Bodleian Library; MS.Gr.bib.d.5(P) Oxford UK
VI 845 400. Psalmi 68; 70 Egipatski muzej; JE 41083 Kairo Egipat
VI 846 550. Amos 2 University of Pennsylvania; E 3074 Philadelphia
Pennsylvania
U.S.
VII 1007 400. Postanak 2–3 British Museum; Inv. 2047 London UK
VIII 1073 350. Postanak 5–6 starolatinski British Museum; Inv. 2052 London UK
VIII 1074 250. Izlazak 31–32 University of Illinois; GP 1074 Urbana, Illinois U.S.
VIII 1075 250. Izlazak 11:26–32 British Library; Inv. 2053 (recto) London UK
IX 1166 250. Postanakesis 16:8–12 British Library; Inv. 2066 London UK
IX 1167 350. Postanakesis 31 Princeton Theological Seminary
Pap. 9
Princeton
New Jersey
U.S.
IX 1168 350. Jošua 4-5 vellum Princeton Theological Seminary
Pap. 10
Princeton
New Jersey
U.S.
X 1225 350 Knjiga Levitska 16 Princeton Theological Seminary
Pap. 12
Princeton
New Jersey
U.S.
X 1226 300. Psalmi 7–8 Liverpool University
Class. Gr. Libr. 4241227
Liverpool UK
XI 1351 350. Knjiga Levitska 27 vellum Ambrose Swasey Library; 886.4

Colgate Rochester Crozer Divinity School
(pre prodaje privatnoj osobi)

Rochester
New York
U.S.
XI 1352 325. Psalmi 82–83 vellum Egipatski muzej; JE 47472 Kairo Egipat
XV 1779 350. Psalmi 1 United Theological Seminary Dayton, Ohio U.S.
XVI 1928 500. Psalmi 90 amajlija Ashmolean Museum Oxford UK
XVII 2065 500. Psalmi 90 Ashmolean Museum Oxford UK
XVII 2066 500. Propovednik 6–7 Ashmolean Museum Oxford UK
XXIV 2386 500. Psalmi 83–84 Ashmolean Museum Oxford UK
L 3522 50. Knjiga o Jovu 42.11–12 Ashmolean Museum Oxford UK
LX 4011 550. Psalmi 75 interlinear Ashmolean Museum Oxford UK
LXV 4442 225. Izlazak 20:10–17, 18–22 Ashmolean Museum Oxford UK
LXV 4443 100. Estera 6–7 Ashmolean Museum Oxford UK

Apokrifi (Starozavetni Deuterokanon)

uredi

Ovim se imenom označavaju neki jedinstveni tekstovi (npr. Tobija) ili drugačije verzije već postojećih tekstova (npr. Knjiga Danilova) koji se nalaze u kanonu jevrejskih svetih spisa (posebno u Septuaginti kao prevodu hebrejskog Tanaha). Premda su početkom 2. veka ti spisi već izgubili kanonski status među Jevrejima, taj su status ipak zadržali u najvećem delu hrišćanske crkve, pa ih Katolička crkva i većina Pravoslavnih crkava i danas smatra delom Starog zaveta. Protestantske crkve, s druge strane, slede primer Jevreja i ove spise ne uključuju u starozavetni kanon.

 • PP. Oxy. XIII 1594 i LXV 4444 su pisani na pergamentu (u tabeli označeno kao "vellum").
 • U oba primerka Tobije tekst je različit od poznatog teksta u Sepuaginti (u tabeli označeno kao "nije LXX").
Vol Oxy Datiranje Sadržaj Institucija Grad Država
III 403 400. Baruhova apokalipsa 12–14 St. Mark's Library
General Theological Seminary
New York City U.S.
VII 1010 350. Ezrina apokalipsa 16:57–59 Bodleian Library
MS.Gr.bib.g.3(P)
Oxford UK
VIII 1076 550. Tobija 2
nije LXX
John Rylands University Library
448
Manchester UK
XIII 1594 275. Tobija 12
vellum, nije LXX
Cambridge University Library
Add.MS. 6363
Cambridge UK
XIII 1595 550. Knjiga Sirahova 1
Palestine Institute Museum
Pacific School of Religion
Berkeley
California
U.S.
XVII 2069 400. Knjiga proroka Henoka 85.10–86.2, 87.1–3 Ashmolean Museum Oxford UK
XVII 2074 450. Apostrofa Knjizi Mudrosti [?] Ashmolean Museum Oxford UK
LXV 4444 350. Knjiga mudrosti 4:17–5:1
vellum
Ashmolean Museum Oxford UK

Drugi relevantni papirusi

uredi
Vol Oxy Datiranje Sadržaj Institucija Grad Država
IX 1173 250. Filon Bodleian Library Oxford UK
XI 1356 250. Filon Bodleian Library Oxford UK
XVIII 2158 250. Filon Ashmolean Museum Oxford UK
XXXVI 2745 400. Onomasticon jevrejskih imena Ashmolean Museum Oxford UK

Novi zavet

uredi
 
Papyrus P1: Evanđelje po Matiji 1
Glavni članak: Novi zavet

Papirusi iz Oksirinha otkrili su najbrojniju podgrupu najstarijih primeraka Novog zaveta. To su sačuvani delovi kodeksa napisanih grčkom uncijalom na papirusu. Prve od ovih primeraka iskopali su Bernard Pyne Grenfell i Arthur Surridge Hunt u Oksirinhu na samom prelazu s 19. na 20. vek. Od 127 popisanih novozavetnih papirusa, 52 (41%) potiču iz Oksirinha. Najstariji se datiraju u sredinu 2. veka, odnosno nastali su otprilike jedan vek nakon originalnih novozavetnih spisa.[4]

Prvi novozavetni papirus (P1) Grenfell i Hunt otkrili su već drugog dana iskopavanja u zimu 1896‒1897. On je, zajedno s drugim ranim otkrićima, objavljen 1898. u prvom tomu dela The Oxyrhynchus Papyri, koje danas ima 70 tomova.[5]

 • Treća kolona (CRG) odnosi se na danas standardni redosled koji je ustanovio Caspar René Gregory.
 • P označava papirusni rukopis, broj koji počinje nulom označava pergament ("vellum")
 • CRG broj je dovoljan za skraćeno navođenje novozavetnih spisa.
 • Sadržaj je dat prema poglavljima; ponekad su navedeni stihovi.
Vol Oxy CRG Datiranje Sadržaj Institucija Grad Država
I 2 P1 250. Evanđelje po Matiji 1 University of Pennsylvania Philadelphia
Pennsylvania
U.S.
I 3 069 500. Evanđelje po Marku 10:50.51; 11:11.12 Frederick Haskell Oriental Institute
University of Chicago; 2057
Chicago
Illinois
U.S.
II 208=1781 P5 250. Evanđelje po Jovanu 1, 16, 20 British Library London UK
II 209 P10 350. Poslanica Rimljanima 1 Houghton Library, Harvard Cambridge
Massachusetts
U.S.
III 401 071 500. Evanđelje po Matiji 10–11 † Harvard Semitic Museum; 3735 Cambridge
Massachusetts
U.S.
III 402 P9 250. Prva Jovanova poslanica 4 Houghton Library, Harvard Cambridge
Massachusetts
U.S.
IV 657 P13 250. Poslanica Jevrejima 2–5, 10–12 British Library London UK
VI 847 0162 300. Evanđelje po Jovanu 2 Metropolitan Museum of Art New York U.S.
VI 848 0163 450. Knjiga otkrovenja 16 Metropolitan Museum of Art New York U.S.
VII 1008 P15 250. Prva poslanica Korinćanima 7–8 Egipatski muzej Kairo Egipat
VII 1009 P16 300. Poslanica Filipljanima 3–4 Egipatski muzej Kairo Egipat
VIII 1078 P17 350. Poslanica Jevrejima 9 Cambridge University Library, Cambridge Cambridge UK
VIII 1079 P18 300. Knjiga otkrovenja 1 British Library London UK
VIII 1080 0169 350 Knjiga otkrovenja 3–4 Robert Elliott Speer Library
Princeton Theological Seminary
Princeton U.S.
IX 1169 0170 500. Evanđelje po Matiji 6 Robert Elliott Speer Library
Princeton Theological Seminary
Princeton U.S.
IX 1170 P19 400. Evanđelje po Matiji 10–11 Bodleian Library Oxford UK
IX 1171 P20 250. Jakovljeva poslanica 2–3 Harvey S. Firestone Memorial Library, Princeton Princeton
New Jersey
U.S.
X 1227 P21 400. Evanđelje po Matiji 12 Muhlenberg College Allentown
Pennsylvania
U.S.
X 1228 P22 250. Evanđelje po Jovanu 15–16 Glasgow University Library Glasgow UK
X 1229 P23 250. Jakovljeva poslanica 1 University of Illinois Urbana, Illinois U.S.
X 1230 P24 350. Knjiga otkrovenja 5–6 Franklin Trask Library
Andover Newton Theological School
Newton
Massachusetts
U.S.
XI 1353 0206 350. Prva Petrova poslanica 5 United Theological Seminary Dayton, Ohio U.S.
XI 1354 P26 600. Poslanica Rimljanima 1 Joseph S. Bridwell Library
Southern Methodist University
Dallas, Texas U.S.
XI 1355 P27 250. Poslanica Rimljanima 8–9 Cambridge University Library Cambridge UK
XIII 1596 P28 250. Evanđelje po Jovanu 6 Palestine Institute Museum
Pacific School of Religion
Berkeley
California
U.S.
XIII 1597 P29 250. Dela apostolska 26 Bodleian Library Oxford UK
XIII 1598 P30 250. Prva poslanica Solunjanima 4–5;
Druga poslanica Solunjanima 1
Ghent University Library Ghent Belgija
XV 1780 P39 250. Evanđelje po Jovanu 8 Ambrose Swasey Library Rochester
New York
U.S.
XV 1781=208 P5 250. Evanđelje po Jovanu 1, 16, 20 British Library London UK
XVIII 2157 P51 400. Poslanica Galatima 1 Ashmolean Museum Oxford UK
XXIV 2383 P69 250. Evanđelje po Luki 22 Ashmolean Museum Oxford UK
XXIV 2384 P70 250. Evanđelje po Matiji 2–3, 11–12, 24 Ashmolean Museum Oxford UK
XXIV 2385 P71 350. Evanđelje po Matiji 19 Ashmolean Museum Oxford UK
XXXIV/LXIV 2683/4405 P77 200. Evanđelje po Matiji 23 Ashmolean Museum Oxford UK
XXXIV 2684 P78 300. Judina poslanica Ashmolean Museum Oxford UK
L 3523 P90 150. Evanđelje po Jovanu 18–19 Ashmolean Museum Oxford UK
LXIV 4401 P101 250. Evanđelje po Matiji 3–4 Ashmolean Museum Oxford UK
LXIV 4402 P102 300. Evanđelje po Matiji 4 Ashmolean Museum Oxford UK
LXIV 4403 P103 200. Evanđelje po Matiji 13–14 Ashmolean Museum Oxford UK
LXIV 4404 P104 150. Evanđelje po Matiji 21? Ashmolean Museum Oxford UK
LXIV 4406 P105 500. Evanđelje po Matiji 27–28 Ashmolean Museum Oxford UK
LXV 4445 P106 250. Evanđelje po Jovanu 1 Ashmolean Museum Oxford UK
LXV 4446 P107 250. Evanđelje po Jovanu 17 Ashmolean Museum Oxford UK
LXV 4447 P108 250. Evanđelje po Jovanu 17/18 Ashmolean Museum Oxford UK
LXV 4448 P109 250. Evanđelje po Jovanu 21 Ashmolean Museum Oxford UK
LXV 4449 P100 300. Jakovljeva poslanica 3–5 Sackler Library
Papyrology Rooms
Oxford UK
LXVI 4494 Arhivirano 2012-03-20 na Wayback Machine-u P110 350. Evanđelje po Matiji 10 Sackler Library
Papyrology Rooms
Oxford UK
LXVI 4495 P111 250. Evanđelje po Luki 17 Ashmolean Museum Oxford UK
LXVI 4496 P112 450. Dela apostolska 26–27 Ashmolean Museum Oxford UK
LXVI 4497 P113 250. Poslanica Rimljanima 2 Ashmolean Museum Oxford UK
LXVI 4498 P114 250. Poslanica Jevrejima 1 Ashmolean Museum Oxford UK
LXVI 4499 P115 300. Knjiga otkrovenja 2–3, 5–6, 8–15 Ashmolean Museum Oxford UK
LXVI 4500 0308 350. Knjiga otkrovenja 11:15–18 Ashmolean Museum Oxford UK
LXXI 4803 P119 250. Evanđelje po Jovanu 1:21–28, 38–44 Ashmolean Museum Oxford UK
LXXI 4804 P120 350. Evanđelje po Jovanu 1:25–28, 33-38, 42–44 Ashmolean Museum Oxford UK
LXXI 4805 P121 250. Evanđelje po Jovanu 19:17–18, 25–26 Ashmolean Museum Oxford UK
LXXI 4806 P122 4–5. vek Evanđelje po Jovanu 21:11–14, 22–24 Ashmolean Museum Oxford UK
LXXI 4844 P123 4–5. vek Prva poslanica Korinćanima 14:31–34; 15:3–6 Ashmolean Museum Oxford UK
LXXI 4845 P124 4–5. vek Druga poslanica Korinćanima 11:1-4. 6-9 Ashmolean Museum Oxford UK
LXXI 4934 P125 3–4. vek Prva Petrova poslanica 1:23-2:5.7-12 Ashmolean Museum Oxford UK

Novozavetni apokrifi

uredi

Među papirusima iz Oksirinha nalazi se oko dvadaset rukopisa novozavetnih apokrifa, tj. spisa iz ranohrišćanskog perioda koji imaju formu biblijskih knjiga, ali na kraju nisu prihvaćeni kao takvi u ortodoksiji. Među ovim delima otkrivenim u Oksirinhu jesu Evanđelje po Tomi, Evanđelje po Mariji, Evanđelje po Petru, Evanđelje po Jakovu, Hermin Pastir i Didahe. U tu zbirku pripada i nekoliko rukopisa nepoznatih evanđelja. Tri rukopisa Evanđelja po Tomi jedini su poznati grčki rukopisi ovog dela; jedini drugi sačuvani primerak Evanđelja po Tomi jeste skoro potpuni rukopis na koptskom koji je pronađen u Nag Hamadiju.[6] P. Oxy. 4706, primerak Herminog Pastira, značajan je zato što su u istom svitku nađena oba dela za koje ispitivači veruju da su često objavljivana nezavisno jedan od drugog, tj. Viđenja i Zapovesti.[7]

 • P. Oxy. V 840 i P. Oxy. XV 1782 su na pergamentu ("vellum")
 • 2949?, 3525, 3529? 4705 i 4706 su svici, a ostalo kodeksi.
Vol Oxy Datiranje Sadržaj Institucija Grad Država
Ranohrišćanski spisi
LXIX 4705 250. Hermin Pastir, Viđenja 1:1, 8–9 Ashmolean Museum Oxford UK
LXIX 4706 200. Hermin Pastir
Viđenja 3–4; Zapovesti 2; 4–9
Ashmolean Museum Oxford UK
L 3526 350. Hermin Pastir, Zapovesti 5–6

[isti kodeks kao 1172]

Ashmolean Museum Oxford UK
XV 1783 325. Hermin Pastir, Zapovesti 9
IX 1172 350. Hermin Pastir, Poredbe 2:4–10

[isti kodeks kao 3526]

British Library; Inv. 224 London UK
LXIX 4707 250. Hermin Pastir, Poredbe 6:3–7:2 Ashmolean Museum Oxford UK
XIII 1599 350. Hermin Pastir, Poredbe 8
L 3527 200. Hermin Pastir, Poredbe 8:4–5 Ashmolean Museum Oxford UK
L 3528 200. Hermin Pastir, Poredbe 9:20–22 Ashmolean Museum Oxford UK
III 404 300. Hermin Pastir
XV 1782 350. Didahe 1–3 Ashmolean Museum Oxford UK
Pseudepigrafi
I 1 200. Evanđelje po Tomi Bodleian Library
Ms. Gr. Th. e 7 (P)
Oxford UK
IV 654 200. Evanđelje po Tomi British Museum; Inv. 1531 London UK
IV 655 200. Evanđelje po Tomi Houghton Library, Harvard
SM Inv. 4367
Cambridge
Massachusetts
U.S.
XLI 2949 200. Evanđelje po Petru? Ashmolean Museum Oxford UK
L 3524 550. Evanđelje po Jakovu 25:1 Ashmolean Museum Oxford UK
L 3525 250. Evanđelje po Mariji Ashmolean Museum Oxford UK
LX 4009 150. Evanđelje po Petru? Ashmolean Museum Oxford UK
I 6 450. Dela Pavla i Tekle
VI 849 325. Dela Petrova
VI 850 350. Dela Jovanova
VI 851 500. Apokrifna dela
VIII 1081 Gnostičko evanđelje
II 210 250. Nepoznato evanđelje Cambridge University Library
Add. Ms. 4048
Cambridge UK
V 840 200. Nepoznato evanđelje Bodleian Library
Ms. Gr. Th. g 11
Oxford UK
X 1224 300. Nepoznato evanđelje Bodleian Library
Ms. Gr. Th. e 8 (P)
Oxford UK

Drugi relevantni tekstovi

uredi
 • Četiri precizna datiranja data su boldirano:
za tri dokumenta zvana (libellus) otkrivena je 250. kao godina nastanka: za dva od njih otkriven je i mesec, a za treći i tačan dan nastanka;
jedan nalog da se uhapsi neki hrišćanin datiran je u 28. februar 256.
Vol Oxy Datiranje Sadržaj Institucija Grad Država
biblijski citati
VIII 1077 550. Amajlija: magijski tekst
citira se Evanđelje po Matiji 4:23–24
Trexler Library; Pap. Theol. 2
Muhlenberg College
Allentown
Pennsylvania
U.S.
LX 4010 350. "Oče naš" (Evanđelje po Matiji 6:9ff)
s molitvom u uvodu
Papyrology Room
Ashmolean Museum
Oxford UK
simboli vere
XVII 2067 Arhivirano 2007-09-29 na Wayback Machine-u 450. Nikejski simbol vere (325) Papyrology Room
Ashmolean Museum
Oxford UK
XV 1784 450. Nikejsko-carigradski simbol vere (381) Ambrose Swasey Library
Colgate Rochester Crozer Divinity School
Rochester
New York
U.S.
crkveni oci
III 405 250. Irinej, Protiv jeresi Cambridge University Library
Add. Ms. 4413
Cambridge UK
XXXI 2531 Arhivirano 2007-09-27 na Wayback Machine-u 550. Teofil Aleksandrijski
Peri Katanuxeos [?]
Papyrology Rooms
Sackler Library
Oxford UK
nepoznati teološki spisi
XIII 1600 450. traktat o Pasiji Bodleian Library
Ms. Gr. Th. d 4 (P)
Oxford UK
I 4 300. teološki fragment Cambridge University Library Cambridge UK
III 406 250. teološki fragment Library; BH 88470.1
McCormick Theological Seminary
Chicago
Illinois
U.S.
dijalozi (teološke rasprave)
XVII 2070 Arhivirano 2007-09-29 na Wayback Machine-u 275. antijevrejski dijalog Papyrology Rooms
Sackler Library
Oxford UK
XVII 2071 Arhivirano 2007-09-29 na Wayback Machine-u 550. fragment dijaloga Papyrology Rooms
Sackler Library
Oxford UK
apologetika (argumenti u odbranu hrišćanstva)
XVII 2072 Arhivirano 2007-09-29 na Wayback Machine-u 250. fragment apologetskog spisa Papyrology Rooms
Sackler Library
Oxford UK
homilije (kratke propovedi)
XIII 1601 400. homilija o duhovnoj borbi Ambrose Swasey Library
Colgate Rochester Crozer Divinity School
Rochester
New York
U.S.
XIII 1602 400. homilija monasima (vellum) University Library
State University of Ghent
Ghent Belgija
XIII 1603 500. homilija o ženama John Rylands University Library
Inv R. 55247
Manchester UK
XV 1785 450. zbirka homilija [?] Payrology Room
Ashmolean Museum
Oxford UK
XVII 2073 Arhivirano 2007-09-29 na Wayback Machine-u 375. fragment homilije
i drugi tekst
Papyrology Rooms
Sackler Library
Oxford UK
liturgijski tekstovi (pravila za sastanke hrišćana)
XVII 2068 Arhivirano 2007-09-29 na Wayback Machine-u 350. liturgijski [?] fragmenti Papyrology Rooms
Sackler Library
Oxford UK
III 407 300. hrišćanska molitva Department of Manuscripts
British Museum
London UK
XV 1786 275. hrišćanska himna
with musical notation
Papyrology Rooms
Sackler Library
Oxford UK
hagiografija (životopisi svetaca)
L 3529 350. mučeništvo Disokorovo Payrology Room
Ashmolean Museum
Oxford UK
libelli (potvrda da je osoba žrtvovala paganskim bogovima)
LVIII 3929 250. libellus iz perioda između
25. juna i 24. jula 250.
Payrology Room
Ashmolean Museum
Oxford UK
IV 658 250. libellus iz 250. godine Beinecke Library
Yale University
New Haven
Connecticut
U.S.
XII 1464 250. libellus iz 27. juna 250. Department of Manuscripts
British Museum
London UK
XLI 2990 250. libellus iz 3. veka Papyrology Rooms
Sackler Library
Oxford UK
druga dokumenta
XLII 3035 256. nalog da se uhapsi neki hrišćanin
28. februar 256.
Payrology Room
Ashmolean Museum
Oxford UK
drugi fragmenti
I 5 300. ranohrišćanski fragment Bodleian Library
Ms. Gr. Th. f 9 (P)
Oxford UK

Homer

uredi

Reference

uredi
 1. Sofoklove Tragače adaptirao je i postavio na pozornicu 1988. britanski književnik Tony Harrison; kao glavni likovi pojavljuju se Grenfell i Hunt.
 2. The Oxford Classical Dictionary (3rd ed.), Oxford University Press, 2003, s.v. Oxyrhynchus.
 3. Pretraga popisa. Arhivirano 2009-06-02 na Wayback Machine-u; „Oxyrhynchus Online Image Database”. Imaging Papyri Project. Pristupljeno 25 May 2007.  Popis sadržine svakog fragmenta.
 4. Eberhard Nestle, Erwin Nestle, Barbara Aland, Kurt Aland (ur.), Novum Testamentum Graece, 27th edition, (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001).
 5. Philip W Comfort and David P Barrett. The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incporated, 2001.
 6. Kirby, Peter. "Evanđelje po Tomi" (2001-2006) earlychristianwritings.com Pristupljeno 30.6.2007.
 7. Barbantani, Silvia. "Review: Gonis (N.), Obbink (D.) [et al.] (edd., trans.) The Oxyrhynchus Papyri. Volume LXIX. (Graeco-Roman Memoirs 89.)" (2007) The Classical Review, 57:1 p.66 Cambridge University Press DOI:10.1017/S0009840X06003209

Eksterni linovi

uredi