Okeanska klima

Karta svijeta i zone oceanske klime

Okeanska klima zastupljena je u zapadnoj Evropi tj. uz Atlanski okean. Zemlje u kojima je zastupljena okeanska klima su npr. Velika britanija,Francuska,Irska,Holandija,Belgija,Pirinejsko poluostrvo.

Odlike okeanske klime su svježa ljeta i blage i kišovite zime sa maglom. U okeanskoj klimi ima dosta padavina u obliku kiše zbog toga što su isparavanja velika,tj. Atlanski okean isparava i velike količine padavina nastupaju. Padavina ima tokom cijele godine.