Za ostala značenja, vidi Odmetnik (razvrstavanje).

Odmetnik u najširem smislu predstavlja naziv za pojedinca koji se ne smatra vezanim, odnosno za koga se smatra da je povrijedio pravne, moralne i druge norme države, društva, zajednice ili organizacije kojoj je pripadao. U užem smislu se pod time podrazumijevaju osobe koje se smatraju "izvan zakona", odnosno za koje više ne važe redovna pravila interakcije s državnim organima. Osobe odmetnicima mogu postati ili tako da ih se službeno proglasi takvim ili tako da se sami "odmetnu".

U još užem smislu se odmetnicima smatraju profesionalni kriminalci, odnosno osobe kojima biti "izvan zakona" predstavlja specifičan životni stil, odnosno zarađivanje za život imovinskim kriminalom i stalnim nastojanjem da se izbjegnu državne vlasti. Za takvu vrst odmetnika se koristi i izraz bandit. Takva vrst odmetnika, s druge strane, može biti predmetom romantiziranja, pogotovo od strane potlačenih društvenih grupa u nekoj zajednici koji u banditskoj aktivnosti vide svojevrsnu reakciju, odnosno odmazdu za vlastitu potlačenost od strane vlasti i viših klasa; kao primjer mogu poslužiti hajduci na prostoru bivše Jugoslavije.

Povezano uredi