Oceanska klima

Okeanska klima zastupljena je u zapadnoj Evropi tj. uz Atlanski okean. Zemlje u kojima je zastupljena okeanska klima su npr. Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Irska, Holandija, Belgija, Pirinejsko poluostrvo.

Karta svijeta i zone okeanske klime

Odlike okeanske klime su svježa ljeta i blage i kišovite zime sa maglom. U okeanskoj klimi ima dosta padavina u obliku kiše zbog toga što su isparavanja velika, tj. Atlanski okean isparava i velike količine padavina nastupaju. Padavina ima tokom cijele godine.