Nullum crimen, nulla poena sine lege

(Preusmjereno sa stranice Nullum crimen nulla poena sine lege)

Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (latinski, dosl. "Nijedan zločin, nijedna kazna bez prethodnog krivičnog zakona") je osnovna maksima kontinentalnog krivičnog prava. Prvi ju je izričito naveo Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach kao dio Bavarskog krivičnog zakonika 1813.

Ta maksima znači da se nijedan zločin ne može počiniti, niti za njega izreći kazna ako prethodno nisu bili navedeni i opisani u krivičnom zakonu. To znači da zločin može biti zločin jedino ako je naveden u zakonu (nullum crimen sine lege), a ako i jest naveden za njega se može izreći jedino ona kazna koja je u trenutku počinjenja bila navedena u zakonu (nulla poena sine lege).