Nukleotidno spasavanje

Nukleotidno spasavanje (selvidž put) je put u kome se nukleotidi (purina i pirimidina) sintetišu iz intermedijara degradativnog puta nukleotida. Selvidž put se koristi za očuvanje baza i nukleozida koji se formiraju tokom degradacije RNK i DNK molekula.[1] On je od posebnog značaja za organe u kojima neka tkiva nemaju sposobnost de novo sinteze.[2]

Sačuvane baze i nukleozidi se zatim mogu konvertovati u nukleotide.

SupstratiUredi

Reakcijama selvidž puta su potrebni specifični supstrati.

PirimidiniUredi

Uridin fosforilaza dodaje ribozu 1-fosfat na slobodnu bazu uracil, formirajući uridin-monofosfat. Uridinska kinaza zatim fosforiliše ovaj nukleozid do njegove difosfatne i trifosfatne forme. Dezoksitimidinska fosforilaza dodaje dezoksiribozu-1-fosfat na timin, formirajući dezoksitimidin monofosfat. Timidinska kinaza može zatim da fosforiliše to jedinjenje do dezoksitimidin difosfata i trifosfata.

PuriniUredi

Fosforiboziltransferaze dodaju aktiviranu ribozu 5-fosfat (zvanu fosforibozil pirofosfat ili PRPP) na baze, kreirajući nukleotidne monofosfate. Postoje dva tipa fosforiboziltransferaza: adenozin fosforiboziltransferaza (APRT) i hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaza (HGPRT). Leš-Nihanov sindrom je posledica nedostataka HGPRT-a.[3]

Nukleozid Enzim Nukleotid
hipoksantin hipoksantin/guanin fosforibozil transferaza (HGPRT) IMP
guanin hipoksantin/guanin fosforibozil transferaza (HGPRT) GMP
adenin adenin fosforiboziltransferaza (APRT) AMP

ReferenceUredi

  1. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 izd.). Wiley. ISBN 978-0-471-19350-0. http://www.chem.upenn.edu/chem/research/faculty.php?browse=V. 
  2. A W Murray (1971). "The Biological Significance of Purine Salvage". Annual Review of Biochemistry 40: 811–826. doi:10.1146/annurev.bi.40.070171.004115. 
  3. Peco-Antić Amira, Smoljanić Zeljko, Dimitrijević Nikola, Kostić Mirjana, Marsenić Olivera, Đorđević Miroslav, Kruščić Divna (2001). "Leš-Nijanov (Lesch-Nyhan) sindrom". Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 129 (9-10): 260–263. 

Spoljašnje vezeUredi