Nuklearni spin

Nuklearni spin je mehanički moment atomskog jezgra i nastaje kao kombinacija spinova protona i neutrona.

Nuklearni spin se menja od izotopa do izotopa i može biti nula samo ako je u jezgru paran i broj protona i broj neutrona.

Vidi istoUredi