Nuklearni incident

Nuklearni ili radiološki incident je u najširem naziv za svaku vrst nesreće koja se tiče nuklearnih uređaja ili radioaktivnog materijala.

Takvi incidenti se najčešće dijele na nuklearne i radiološke ovisno o tome da li je njima zahvaćen nuklearni uređaj, odnosno da li je u pitanju tek nekontrolirana distribucija radiološkog materijala.

Nuklearni incidentiUredi

Eksterni linkoviUredi