Novi svijet

(Preusmjereno sa stranice Novi svet)
Za ostala značenja, vidi Novi svijet (razvrstavanje).

Novi svijet je jedan od imena koji se koristi za Ameriku. Ovaj termin se počeo koristiti krajem 15. vijeka kada su Ameriku otkrili Evropljani. Prije ovog otkrića, Evropljani su smatrali da se svijet sastoji od Evrope, Azije i Afrike, tj. Stari svijet. Ovaj izraz se koristi za kopneno područje Amerike, a ne za historijski period.

Naslona stranica Martireovog djela De orbe novo ("Na novom svijetu")
Karta Amerike (franc.Carte d'Amérique), Guillaume Delisle, 1774. godine

Kada se Kristofor Kolumbo vratio u Evropu 1493. sa svoga prvog putovanja, 1. 11. te godine Pietro Martire D'anghiera ga je u pismu nazvao "otkrivačem Novog Svijeta" (latinski: novi orbis). Martire je ovaj izraz koristio i u drugom pismu, kao i u knjizi "Na novom svijetu" (De orbe novo).

Ovaj izraz je koristio i Giovanni da Verrazano, 1524. u svom dnevniku putovanja uzduž Sjeverne Amerike.

Budući da se izraz "Novi svijet" smatra izrazito evropskim, njegova upotreba je bitno smanjena zadnjih decenija. Danas se ovaj izraz koristi većinom u historijskom kontekstu, kao i kod biologa, npr. vrste Starog i Novog svijeta.

Dok se obično Amerika smatra Novim svijetom, Australazija se može smatrati Starim, Novim ili Najnovijim svijetom, zavisno od konteksta. Budući da je flora i fauna ovog područja bitno drugačija od one u Starom i Novom svijetu, ovo se smatra zasebnim područjem.

Povezano

uredi