Normalni sud je laboratorijska posuda sačinjena od stakla karakterističnog kruškastog oblika sa dugim, uzanim grlom. Na vrhu se zatvara glačanikom, odnosno šlifovanim zapušačem, što omogućava da rastvor u posudi može dobro da se promućka bez opasnosti da će se proliti. Ova posuda pripada kalibrisanim, odnosno mernim sudovima, pa se upotrebljava za pravljenje rastvora određenih koncentracija, kao i za razblaživanje rastvora (u određenoj zapremini). Najčešće je kalibrisana na 20°-{C}-, a veličine su 1, 2, 5, 10, 50, 100, 250, 500 i 1000 -{ml}-. Markirana je crtom koja se nalazi na vratu posude.[1][2][3]

Normalni sudovi različitih veličina

IzvoriUredi

  1. Nešić, S. & Vučetić, J. 1988. Neorganska preparativna hemija. Građevinska knjiga: Beograd.
  2. Rajković M. B. i saradnici (1993). Analitička hemija. Beograd: Savremena administracija. 
  3. R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.

Spoljašnje vezeUredi