Noblesse oblige

Za ostala značenja, vidi Noblesse oblige (razvrstavanje).

Noblesse oblige (na francuskom "Plemstvo obavezuje") je izraz kojim se opisuje koncept prema kome pripadnost plemstvu ili višoj klasi uz povlastice sa sobom povlači i daleko više obaveza i odgovornosti u odnosu na ostale ljude. To se odnosi na daleko strože standarde lijepog ponašanja, ophođenja prema ljudima i uzdržavanja od aktivnosti koje se smatraju "nedostojnima". U praksi se taj koncept očituje kroz običaj pripadnika društvene elite da sudjelovanje u dobrotvornim aktivnostima predstavlja jedan od važnih elemenata njihovog javnog života. Koncept je povezan s konceptom džentlmena kod muškaraca, odnosno dama kod žena.